Гледни точки и изгледи в Archicad

Страницата е създадена на: 7 октомври 2018 и редактирана на:16 май 2023

При щракване върху бутон временно (до щракване с мишката извън появилия се прозорец) се показва прозореца на палет Pop-up Navigator.

С команда Window - Palettes - Navigator алтернативно са показва и скрива палет Navigator, който остава постоянно на екрана докато не бъде затворен нарочно.

Двата палета Pop-up Navigator и Navigator показват до голяма степен подобно съдържание. Съдържат подстраници с имена: Project Map, View Map, Layout Book и Publisher sets, които се сменят с щракване на бутони . (Подстраница Publisher sets се показва в панел Navigator, но не се показва в Pop-up Navigator).

Подстраница Project Map, представя дървовидната структура на архитектурния проект и съдържа следните главни категории от гледни точки:

Stories - етажи. В тази категория попадат плановете на етажи.

Sections - сечения.

Elevations - фасади.

Interior Elevations - вътрешни фасади.

Worksheets - двуизмерни работни листове, съдържащи обикновено чертежи, направени с друг софтуер, например AutoCAD.

Details - детайли.

3D Documents - триизмерни документи.

3D - триизмерни гледни точки / изгледи.

Schedules - спецификации.

Project Indexes - индекси. Това са списъци, например на наличните, чертежи, листове за разпечатване и др.

В ArchiCAD се прави разлика между понятията гледна точка (Viewpoint) и изглед (View).

Гледна точка е начин за визуално достигане до определена информация за архитектурния проект, например, чрез разглеждане на етажен план, фасада, сечение, 3D изображение и т.н. Видовете гледни точки са заложени в софтуера от неговите създатели. Те се виждат в подстраница Карта на проекта (Project Map), където тяхното разположение в категории е непроменимо. Гледна точка се отваря чрез двойно щракване върху нейното име в страница Project Map. Работейки в дадена гледна точка, потребителят може да наглася графичното изобразяване на елементите според целта, която преследва в момента. След преминаване към друга гледна точка и връщане, гледната точка, в която потребителят се връща, се показва в състоянието, в което е оставена.

Определени моментни състояние на гледните точки, може да се запазят под формата на изгледи (Views). Изгледите се намират в навигатора на страница Карта на изгледите (View Map) . Категориите, в които се разпределят изгледите в страница View Map се задават и изтриват от потребителя. Една първоначална колекция от гледни точки се зарежда от шаблона, от който се започва файла на архитектурния проект. С влачене и пускане изгледите и категориите в страница View Map могат да се разместват с цел осигуряване на най-удобно за потребителя разположение. Двойното щракване върху име на изглед във View Map отваря прозорец с гледна точка. Визуалната информация се представя в отворения прозорец според състоянието на настройките за видимост в момента на създаване или последно актуализиране на изгледа. Отварянето на изглед, променя гледната точка, от която произхожда този изглед, и затова отварянето на гледната точка с двойно щракване в Project Map не възстановява предишното ѝ състояние, а я показва в състоянието наложено от отварянето на изгледа.

Запазването на текущото състояние на гледните точки в картата на изгледите и редактиране на запазените изгледи се осъществява и чрез диалога: Organizer - View Editor,

който се отваря с команда Show Organizer от менюто на навигатора.

В лявата страна на диалога Organizer - View Editor се активира Project Map, а в дясната View map. От лявото поле се избира гледна точка и с щракване на бутона Save View >>> тя се запазва като изглед в дясното поле. Имената на изгледите се образуват автоматично от имената на гледните точки с добавяне на цифри, които се увеличават при многократно запазване на състоянието на една и съща гледна точка. С щракване с десен бутон на мишката върху името на изглед и избиране на команда Rename имената на изгледите може да се променят на по-описателни.

Диалогът View Settings, който може да се отвори, например, с щракване на десния бутон на мишката върху името на изглед или папка от изгледи се задават настройките, които определят какво и как се визуализира в изгледа:

Layer Combination - избрана комбинация от слоеве

Scale - мащаб

Structure Display - начин на показване на структурата на елементите

Pen Set - набор писалки

Model View Options - настройки за показване на моделите на архитектурните елементи

Graphic Override -

Renovation Filter -

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2727 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload