Софтуер с отворен код - свободен софтуер

Страницата е създадена на:25 март 2016 и редактирана на:12 януари 2018

Има съответни статии в wikipedia, които обясняват смисъла на понятията Софтуер с отворен код и Свободен софтуер.

В колекцията с интернет връзки на този сайт има раздел: Свободен софтуер / софтуер с отворен код към страниците на софтуерни продукти с отворен код, приложими предимно в образователната система и за научни изследвания.

От самото начало на появата на този тип софтуер продължава дискусия относно неговите предимства и недостатъци. Няма да се впускаме в разглеждане на тази дискусия, а ще посочим своите основания за интереса към него:

Има наченки на тенденция за включване на софтуера с отворен код в държавната политика. Чл. 58а. от Закон за електронното управление регламентира, че при изготвяне на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги административните органи задължително включват в заданията, в случаите, когато предметът на поръчката включва разработване на компютърни програми, компютърните програми да отговарят на критериите за софтуер с отворен код.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 4915 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload