Еквипотенциални повърхнини

Страницата е създадена на:19 октомври 2018 и редактирана на:19 октомври 2018

За нагледно представяне на потенциала на електричното поле се използват еквипотенциални повърхнини. Еквипотенциална повърхнина се нарича множеството от точки в пространството, в които потенциалът на електричното поле има една и съща стойност. Обикновено се построяват еквипотенциалните повърхнини, съответстващи на равноотстоящи стойности на потенциала, например през 1 `V` или през 0,1 `V` т.н. Например, еквипотенциалните повърхнини на полето, създавано от точков заряд представляват концентрични сфери, с център в заряда, създаващ полето. Еквипотенциалните повърхнини и силовите линии на електричното поле се пресичат, като във всяка точка на пресичане силовата линия е перпендикулярна на еквипотенциалната повърхнина.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3307 днес 11
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload