OpenConf

Страницата е създадена на:14 декември 2018 и редактирана на:27 юли 2021

OpenConf(колекция връзки) е софтуер за приемане на заявки онлайн за участие в научна конференция и рецензиране на предложените доклади.

Системата е реализиране на език за програмиране PHP и използва база данни MySQL.

Освен безплатна, с отворен код версия има и платена версия, в която са реализирани повече функции. Сравнение на версиите има на страница OpenConf - Editions. За платената версия може да се избира между два варианта на използване - на собствен сървър и на сървъра на разработващата софтуера организация Zakon Group LLC.

За стартиране на изтеглянето на безплатна версия от OpenConf - Download, трябва да се сложат отметки за съгласие че ползвателят не получава заплащане за инсталиране или модифициране на кода и че няма да бъде премахната връзката към сайта на ZakonGroup от страниците на системата.

Лицензионното споразумение, което се показва и на страницата за изтегляне, е твърде специфично и налага ограничения, нетипични за обичайните лицензи за свободен софтуер. Не откриваме хранилище с програмен код, а също не откриваме отворен форум за обсъждане на софтуера. Всички контакти с разработчиците се осъществяват през форма за контакт. Дори и да има възможност за допълване на програмният код, нямате право да публикувате и разпространявате, направените модификации.

Инсталирането се състои в разархивиране на изтегления файл в директория на сървъра. Отваряне през браузър на тези директория, при което се показват страниците с последователните стъпки, необходими за първоначално настройване на системата:

 1. Съгласяване с лицензионното споразумение.
 2. Въвеждане на потребителското име, паролата и др. данни за достъп до базата данни.
 3. Задаване на потребителско име (по подразбиране chair) и парола на системния администратор на конференцията.
 4. Задаване на пълно име, кратко име, интернет адрес, лого, описание на конференцията за главната страница и др.
 5. Задават се тематичните направления.
 6. Поставят се отметки за отворените в момента етапи на конференцията.

Всички, въведени при инсталирането данни, по-късно могат да се коригират от администратора.

Между наличните на страница OpenConf - Translations преводи, липсва български превод, затова стартираме превеждане по описания на посочената страница начин. Направеният към момента превод се съдържа във файл:
OpenConf6.90.mo,  9:00:29 часа на 13 октомври 2019, 27.228 KB

За да добавите български превод от този файл в инсталация на OpenConf:

 1. Във файл lib/locale/locale.inc преди ред вмъкнете следните редове:
  'bg' => array(
     'language' => 'Български',
     'encoding' => array('bg-BG.UTF-8', 'bg_BG.UTF-8', 'bg.UTF-8', 'bg_BG.utf8', 'bg_BG', 'bg', 'Bulgarian'),
     'direction' => 'ltr',
     'mysql' => 'bg_BG'
  ),
  

  (Внимание: Това трябва да се направи с редактор, който може да запише файла в кодировка UTF-8. За улеснение изтеглете готов файл lib/local/locale.inc)
 2. Направете копие на директория lib/locale/en и я преименувайте на lib/locale/bg.
 3. Заместете файл lib/locale/bg/LC_MESSAGES/OpenConf6.90.mo с изтегленият от тук файл OpenConf6.90.mo

За да се активира превода на български: от началната страница на администратора Chair Home, се влиза в страница Configuration и после в - Localization. Там от списъка на наличните езици се избира кои от тях трябва да са достъпни за избиране от посетителите. Щраква се бутона Save Settings.

Ако искате да редактирате, предоставения тук превод, използвайте файл: OpenConf6.90.po,  9:00:28 часа на 13 октомври 2019, 88.824 KB. За редактирането му се използва Poedit. Удобно е да сложите този файл в същата директория с файл lib/locale/bg/LC_MESSAGES/OpenConf6.90.mo. При всяко запазване на промените във файл OpenConf6.90.po, PoEdit автоматично обновява и файл OpenConf6.90.mo и веднага може да видите резултата от редактирането си в системата. Ако премените не се заредят, спирането и пускането на Apache сървъра, може да помогне.

Тестова инсталация на OpenConf с направения превод на български може да видите на настоящия сайт на адрес: sci.vanyog.com/_oc. През тази система приемаме предложения за допълване страниците на този сайт със съчинени от други автори материали.

Данните за членовете на организационния комитет се въвеждат посредством качване на текстов файл. За да се осигури файл с необходимата структура, може да се подходи така:

 1. Съставя се текстов файл с данни за един член, който би могъл да изглежда, например, така:
  First Name,Last Name,Email
  Ivan,Ivanov,iv.ivanov@gmail.com
  Първият ред съдържа, отделени със запетаи имена на полета, а всеки следващ ред - съответните данни за един член, отделени със запетаи.
 2. През, достъпната за администратора начална страница, раздел Committees, страница Import, съставеният файл се качва в системата. Успешното качване завършва със съобщение, че са качени данните на един член.
 3. От страница Export Committee Members, са поставят отметки пред всички полета за данни и се сваля csv файл, който има структура, каквато трябва да се спази за въвеждане на данните на повече членове.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2830 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload