Данни за Aptana Studio 3

Страницата е създадена на: 8 януари 2019 и редактирана на:21 април 2022

Интернет вързи: Aptana Studio(колекция връзки). Статия на този сайт: Бележки относно Aptana Studio 3.

Aptana Studio е интегрирана работна среда с отворен код за създаване на интернет сайтове и приложения. Основава се на Eclipse. Пакети за инсталиране за различни операционни системи (Linux, Mac или Windows) се зтеглят от: Releases · aptana/studio3 · GitHub.

За успешно инсталиране и ползване в Windows изисква Java и Git. За функциониране на дебъгъра за JavaScript е наобходима инсталация на браузъра FireFox. Добре е тези програми да бъдат инсталирани преди Aptana Studio. Инсталаторът на Aptana Studio 3 за Windows се изтегля от Releases · aptana/studio3 · GitHub.

При опит за отваряне на документацията (help) от софтуера, се отваря Appcelerator Documentation. След известно търсене откриваме, че комерсиялният продукт Axway Appcelerator Studio е разширена версия на Aptana Studio. Ето защо Axway Appcelerator Studio Guide и Appcelerator Videos до голяма степен дават представа и за начина на използване на Aptana Studio.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2543 днес 1
Направено с MyCMS.