Софтуер за нормативни документи

Страницата е създадена на:15 януари 2019 и редактирана на:16 юли 2021

Нормативните документи, като: закони, правилници, наредби, и др., поради своето естество имат характерна структура. Разделени са на: глави, раздели, членове, алинеи, точки, параграфи. При позоваване на такива документи се посочва най-често член или алинея от член и т.н.

В платените системи за правна информация има механизми за лесно проследяване на цитиранията от един документ в друг, но в свободните, достъпни в Интернет публикувания на такива документи, откриването на даден цитат на член и алинея е отнемащо време действие.

Убедени сме, че познаването на нормативните документи, или поне лесното откриване на цитираните техни части би принесло полза за обществото. Затова пристъпваме към разработка на модул, към системата за управление на съдържанието на този сайт, който подобрява представянето на нормативни документи.

Този модул обработва "суровия" текст на нормативен документ, като:

За да се цитира, например, от ЗАКОН за администрацията, Чл 13а, ал. 2, т.2, към адреса на страницата, който е:

http://sci.vanyog.com/index.php?pid=234
се добавя: #c13аa2t2. И така точното място се отваря на адрес:
http://sci.vanyog.com/index.php?pid=234#c13аa2t2

С цел тестване на модула и за работа върху проблеми, с които се занимаваме, в раздела са публикувани страниците:

Софтуер за нормативни документи - (настоящата страница)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2727 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload