Декларации и оператори

Страницата е създадена на:30 януари 2019 и редактирана на:18 декември 2023

Декларации и изпълними оператори

Всяка програма, написана на езика Паскал, се състои от части, наподобяващи изреченията на говорим език, завършващи със знак ;. Някои от тези части са предназначени за обявяване на информация, необходима за структуриране и организиране на програмата и се наричат декларации, а други описват действия, които компютърът извършва при изпълнение на програмата и се наричат изпълними оператори или просто оператори.

Съставни оператори

Съставните оператори са поредици от изпълними оператори, заградени с думите begin и end;. Съставен оператор се използва на место, където по правилата на езика трябва да има само един оператор, но логиката на програмата изисква да се извършат действия, които могат да се опишат с повече от един оператори.

Коментари

Коментарите се предназначени да представят обяснения за програмния код на програмистите, които работят над него. Тяхното наличие или липса и тяхното съдържание нямат никакво значение при изпълняването на програмата, но наличието им може да улесни значително разбирането на кода.

В Паскал се вмъкват коментари по два начина:

В следния пример коментарите са оцветени в синьо.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2387 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload