Структура на програма на Паскал

Страницата е създадена на:30 януари 2019 и редактирана на:18 декември 2023

Програмният код на програмите на Паскал се организира в един главен файл и допълнителни файлове, наречени модули. Файловете с програмен код, наред с други файлове, необходими за компилиране на програмата наричаме проект.

Кодът в главния файл на проект, който включва и един модул във файл Unit1.pas, в най-опростен вид, може да изглежда така:

program Project1;
 
uses Unit1;
 
begin
end.   

Декларацията uses Unit1; указва, че в проекта участва и модул с име Unit1.

Програмният код на модул, в най-прост вид е:

unit Unit1;
 
interface
 
implementation
 
end. 

Декларацията на първия ред unit Unit1; задава името на модула. Това име се използва в декларациите uses в главния файл и в други модули.

Служебната дума interface указва мястото, след което започва група декларации достъпни и извън файла на модула. (Тези декларации важат и в главния файл и в модули, в декларациите uses, на което е посочен и този модул.)

Краят на тези декларации се отбелязва от думата implementation, а краят на програмния код на модула - от думата end. Всички декларации разположени между implementation и end. са достъпни само в рамките на файла на модула.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2340 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload