Управляване на интерфейса на 3DS Max

Страницата е създадена на: 8 март 2019 и редактирана на:26 май 2019

Съдържание

Панели за инструменти "Сгъващи се" панели (rollouts) Изгледи (Viewports)

Раздел в документацията: 3ds Max Interface Overview.

Панели за инструменти

Бутоните за команди и настройки са разположени върху панели за инструменти.

Всеки панел за инструменти може да бъде закотвен (docked) в някой от краищата на главния прозорец или плаващ (float). Преместване на панелите става с влачене с мишката за заглавната им лента, която се изобразява с хоризонтална или вертикална двойна линия.

При щракване на десния бутон на мишката върху заглавната лента на панел с инструменти се показва контекстно меню за управление на този и други панели.

Първият ред на контекстното меню съдържа името на панела. Отметката пред името означава, че панелът е видим. Щракването върху този ред скрива панела.

След скриване, панел с инструменти се показва отново от контекстното меню, което се появява при щракване на десния бутон на мишката върху заглавието на друг видим панел.

Възстановяване състоянието на панелите с инструменти до състоянието им по подразбиране за избраното работно пространство се извършва с команда Workspaces: - Reset To Default State.

Няколко от панелите с инструменти се скриват или показват с командите от подменю: Customize - Show UI:

"Сгъващи се" панели (rollouts)

В командният панел, в диалозите за настройки и други прозорци, в който се налага да се разположат много интерфейсни елементи, в 3ds Max се използват сгъващи се панели (rollouts). Всеки такъв панел има заглавие, пред което стои бутон, триъгълен знак, за "разгъване" или "сгъване" на панела.

С хващане и влачене за знака , в дясно от заглавието, тази панели може да се разместят и да не следват реда, който имат по подразбиране.

Изгледи (Viewports)

Разглеждат се в отделна страница Изгледи (Viewports) в 3DS Max.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2437 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload