Определение за непрекъсната среда и малка частица

Страницата е създадена на:11 юни 2016 и редактирана на: 8 март 2022

Непрекъсната среда, ще наричаме част от пространството запълнена с вещество. В механиката на непрекъснатите среди се интересуваме от начините за описване и закономерностите, които съществуват при движението на такива среди.

Прекъснатият строеж на веществото - това че веществото се състои от атоми, в механиката на непрекъснатите среди се пренебрегва чрез въвеждане на понятието физически безкрайно малка частица - малка част от пространството, в която има достатъчно голям брой атоми, че да може да се разглежда като макроскопично тяло, но и достатъчно малка, че в нейните рамки свойствата на веществото да могат да се приемат за постоянни, а движението й да се разглежда като движение на материална точка.

По-нататък за краткост вместо физически безкрайно малка частица ще казваме само малка частица.

Ще разгледаме механиката на непрекъснатите среди първо в най-общата ѝ форма, отнасяща се до всички непрекъснати среди, а след това в приложението ѝ към по-конкретни форми на непрекъснати среди.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3030 днес 3
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload