Бележки относно Eclipse

Страницата е създадена на:19 март 2019 и редактирана на:20 април 2022

Съдържание

Инсталиране Структура Основни концепции Използване на Eclips за работа с Java

Раздел хипервръзки: Eclipse(колекция връзки).

Eclipse.org е интегрирана работна среда за разработка на софтуер, мобилни приложения, сайтове и др. проекти. Написана е на Java и може да се използва във всяка операционна система с налична Java машина (Windows, macOS, Linux и др.)

Разпространява се под специфичен лиценз за софтуер с отворен код: Eclipse Public License (EPL) 2.0.

Инсталиране

От сайта на системата се изтегля програма Eclipse Installer, от прозореца на която се избира типът на проектите, за които ще се използва eclips.

След щракване върху типа проекти, се показва прозорец за посочване къде се намира инсталираната Java машина и къде да се инсталира eclips.

Структура

Eclips се състои от сравнително малко задвижващо ядро (Platform Runtime) и добавки (plug-ins), които нормално се съчетават и доставят заедно, обединени във функционалности (Features). Информация за тази структура се вижда от прозорец, който се отваря от Help - About Eclips и щракване на бутона Installation Details. От него може да се актуализира (Update) или деинсталира (Uninstall) инсталираните софтуерни продукти (Installed Software), както и да се видят техните свойства (Properties).

При стартирана не Eclipt се показва прозорец Welcome, в който различните добавки показват помощна информация. По всяко време на работа с Eclips този прозорец може да се отвори отново от менюто Help - Welcome.

Допълнителен софтуер към Eclipse се добавя с Help - Install New Software... (Инсталиране на софтуер за създаване на приложения с графичен интерфейс, вижте Installing Java WindowBuilder (Gui Designer Plugin ) on Eclipse.

Основни концепции

Workbench - работно място, което се състои от перспективи (perspectives).

Перспективите съдържат изгледи (Views) и редактори (Editors), и същто така задават какво се показва в менютата и панелите с инструменти.

Workspace - работно пространство е директория, в която са разположени поддиректории с файлове на проекти. По подразбиране при всяко стартиране на Eclipse се показва прозорец за избиране на работно пространство, но след поставяне на отметка "Use this as default and do not ask again" в този прозорец ще започне да се отваря една и съща директория. От стартирана Eclipse работното пространство се сменя с File - Switch Workspaces.

Използване на Eclips за работа с Java

На страница Език за програмиране Java

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2929 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload