Първи стъпки с Qt Creator

Страницата е създадена на:15 април 2019 и редактирана на:10 ноември 2019

Съдържание

Режими за работа Учебници, примери, помощ Странични ленти (Sidebars) Изгледи (Views)

Qt Creator е интегрирана работна среда, която по удобен начин обединява всички инструменти, необходими за създаване на програми с Qt.

Режими за работа

Qt Creator има няколко режими за работа, които се превключват чрез бутони, подредени върху вертикална лента (Mode Selektor), в лявата страна на главния прозорец.

Възможно е лентата с тази бутони да е скрита и ако не ги виждате трябва от меню: Window – Mode Selector Style да изберете стил, различен от Hidden.

Режимите са:

Welcome - режим, който се установява първи при стартиране на Qt Creator. Показва начален прозорец, в който има бутони за стартиране на различни действия, с които най-често се започва работа.

Edit – режим на редактиране на текстови файлове, съдържащи първичния код на проект.

Desin – режим за визуално проектиране на интерфейса.

Debug – режим на постъпково изпълнение и тестване на създаваните програми.

Projects – режим за превключване и настройване на отворените в момента проекти.

Analyze – режим за анализиране на проектите.

Help – режим за разглеждане на документацията на Qt.

Бутон за избиране на целева платформа (Kit, Build, Deploy).

Бутон за нормално стартиране (Run) на създаваното приложение.

Бутон за стартиране в режим на постъпково изпълнение (Debugging).

Бутон за компилиране (Build) на проекта.

Учебници, примери, помощ

Документацията на Qt съдържа и учебници, до които най-пряко се стига от режим Welcome, с щракване на бутон Tutorials.

Някои от учебниците са във видео формат и се отварят в YouTube. Учебниците без видео се отварят в изскачащ прозорец.

Примерите (бутон Examples) са направени с Qt програми, от които може да научите как да използвате различни, налични в Qt елементи.

В прозорците Examples и Tutorials има поле за търсене на пример или учебник по ключова дума.

Когато щракнете върху даден пример в прозореца с примери, се отваря изскачащ прозорец с информация за примера, а проектът, представляващ този пример, се отваря в Qt Creator.

Странични ленти (Sidebars)

В прозореца на Qt Creator може да се покажат лява и дясна странични ленти, които служат за бърза навигация в отворените файлове и проекти. Ако някоя от лентите е скрита, тя се отваря с команда от менюто: Window – Show Left Sidebar или Show Right Sidebar или клавишни комбинации Ctrl + 0 или Ctrl + Shift + 0, съответно.

Всяка странична лента може да е разделена на няколко части, разположени една под друга, показващи различни възможности за навигация.

Какво да се показва в дадена част на тази странична лента се избира от падащ списък в горния край на частта.

До падащия списък с възможното съдържание на всяка част на страничната лента има бутони: за добавяне на нова част , затваряне на съответната част , а в някои режими и: за филтриране , и за синхронизиране на страничната лента с редактора.

В режим Help, всяка част от страничната лента може да показва:

Bookmarks – отметки, оставени от потребителя в различни страници от документацията, с цел да може бързо да се върне на тях по-късно.

Content – съдържанието на документацията.

Index – азбучен указател.

Open Pages – Заглавията на отворените страници. За да остане заглавието на текущата страница в този списък, с цел по-късно лесно да се върнете на нея, когато щраквате в съдържанието на документацията, за да отворите друга страница, задръжте натиснат клавиш Ctrl или Cmd на Mac или с десен бутон на мишката отворете контекстно меню, от което изберете Open Link as New Page.

Изгледи (Views)

Изгледите (Views) са части (подпрозорци) на главния прозорец на Qt Creator, които се появяват в главния прозорец в зависимост от режима на работа. Всеки режим има характерни свои изгледи. Например, в режим Design има изгледи като: Widget Box – подпрозорец за визуални компоненти, Action Editor – за добавяне на команди в менюто, Property Editor – за задаване на свойства на визуалните компоненти.

Кои са специфичните за текущия режим изгледи се показва в подменю Window – Views. За някои режими то може да е празно. Пред изгледите, които в момента са видими, има отметки в това подменю. Промяната на видимостта на даден изглед става с щракване върху съответния ред в подменюто. Ако, например, в режим Design не можете да откриете на екрана подпрозореца Action Editor, щракнете в подменю Window – Views върху реда с надпис Action Editor. Ако този подпрозорец вече е на екрана – ще се скрие, а ако е скрит – ще се покаже.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2578 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload