Транслитерация, по стандарт на ЮНЕСКО (UN 1977)

Страницата е създадена на:15 юни 2016 и редактирана на:12 април 2018

Таблицата е публикувана във файл:
Таблица за транслитерация от кирилица на латиница, колона (UN 1977).

Това не е таблицата, определена за използване в България със Закона за транслитерацията!

Символите ž, č, š, ă  и ʻ в тази таблица не са посочени с кодовете си, така че може само да предположим, че става дума за:

Символ Десетичен уникод
главна - малка буква
ž 381 - 382
č 268 - 269
š 352 - 353
ă 258 - 259
ʻ 699

Налага се тези кодове да се помнят за да може да се изписват съответните символи чрез задържане натиснат клавиш Alt и набиране на 0ххх от цифровата клавиатура. (ххх са трите цифри от уникода на съответния символ).

За бързо транслитериране от кирилица на латиница може да използвате формата по-долу:

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2827 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload