Постъпково изпълнение Debug

Страницата е създадена на:15 април 2019 и редактирана на: 8 юни 2019

Напредналите програмисти, с цел установяване дали дадена програма изпълнява правилно всеки ред от програмния код, използват възможността за постъпково изпълнение (Debugging).

За целта на избрани от програмиста редове от програмния код се поставят точки на прекъсване (Breakpoints). Това става с щракване пред номера на реда в редактора за код. Точките не прекъсване се визуализират с икона, червено кръгче с пясъчен часовник

Премахването на точка на прекъсване става с щракване върху нейната икона.

С цел постъпково изпълнение програмата трябва да е компилирана с целеви комплект с конфигурация Debug. В Qt reator постъпково изпълнение се стартира с команда от менюто:

Debug – Start Debugging – Start Debugging Ctrl+Y

Постъпдокото изпълнение е по-бавно от нормалното изпълнение. Въоръжете се с търпение, ако го използвате.

След стартиране на програмата в режим на постъпково изпълнение, изпълнението й продължава до достигане на точка на прекъсване и спира преди изпълнение на реда, в който се намира точката на прекъсване. След спиране на изпълнението може да се проверят стойностите на достъпните на това място променливи и да се установи дали те са правилни.

Постъпковото изпълнение на програма е възможно благодарение на специален инструмент Debugger, който е специфичен за работната среда (операционната система), в която се изпълнява програмата. Разделът в документацията на Qt, посветен на въпросите с постъпковото изпълнение е на адрес:

http://doc.qt.io/qtcreator/creator-debugger-engines.html


 

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2404 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload