Разпространяване на направени с Qt програми за iOS

Страницата е създадена на:15 април 2019 и редактирана на:15 април 2019

Относно реда за публикуване на приложения в App Store:

https://www.raywenderlich.com/127936/submit-an-app-part-1

https://developer.apple.com/library/content/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/SubmittingYourApp/SubmittingYourApp.html

След "довършителните" работи по програмата, които се извършват с Xcode, като: добавяне не икони, подписване и др. за създаване на архив за качване в iTunes Connect се използва командата на Xcode:

Product – Archive

Тази команда не е активна докато не изпълните Вашето приложение върху физическо iOS устройство.

Преди качването може се прави верифициране на архива.

Itunes Connect

https://itunesconnect.apple.com – това е сайта на Apple, през който се осъществява качването на приложения и предлагането им в App Store. В сайта могат да влизат и качват своите приложения само платили абонамента си към Apple разработчици. Успешно изпълнение на всички действия по поддържане на приложенията на този сайт се извършват само с браузъра Safari.

Създаване на информация за ново приложение се извършва в раздела MyApps с щракване на бутона със знак +.

За подготвяне на приложение за разпространение (Prepare fo Submission) се въвежда информация за версията, която ще се предложи, състояща се от:

Една до три, не по-дълги от 30 секунди, видео реклами.

Пет снимки на екрана за устройства:

5.8'' iPhone – незадължително.

5.5'' iPhone с размер 2208 x 1242, такъв размер на екрана има симулатора на iPhone 8.

12.9'' iPad, размер 2732 x 2048, симулатор iPad Pro (12.9-inch) 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2175 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload