Работа по проекти с отворен код

Страницата е създадена на:15 април 2019 и редактирана на:21 март 2021

Има една чудесна книга, която подробно описва особеностите на работата по проекти с отворен код: Producing Open Source Software от Karl Fogel (http://producingoss.com/en/index.html). Много от споделеното тук е вдъхновено от тази книга. Друго класическо четиво по темата е: „Катедралата и базарът“ от Ерик С. Реймънд (http://catb-bg.sourceforge.net/html/catb-bg.html)

Работата по проекти с отворен код е колективна и отворена пред света, основана на принципа изказан от Е. Реймънд „Пускай рано. Пускай често“. Така че ако имате идея да стартирате нов проект с отворен код, то е добре веднага да споделите това и щом започнете да пишете някакъв код, бързо да го сложите в Интернат за разглеждане.

Съществуват сайтове, които предлагат безплатно необходимите средства за поддържане и работа по проекти с отворен код – github.com sourceforge.net, savannah.gnu.org, code.google.com (в архив) и др. Сравнение между различните сайтове от този род има на страницата: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_open_source_software_hosting_facilities.

Място на което може да пуснете или да намерите обяви и информация за проекти с отворен код е сайта: http://freecode.com

Колективна работа върху програми с отворен код се осъществява посредством системи за контрол на версиите (Version Control Systems). Най-разпространени от тях са CVS, SVN, Git и др. Общото при всички системи е наличието на достъпно през Интернет хранилище (Repository), в което се съхранява актуално работно копие на изходния код. Всеки, който желае да прави промени в проекта, с помощта на програма клиент за съответната система, извършва действия като: първоначално изтегляне (check out, или clone) на целия изходен код (или отделни директории от него), т.е. създаване на работно копие на кода; качване (commit) в хранилището на направени промени; изтегляне от хранилището на направени от други програмисти промени (update); връщане до предишна версия, ако направени промени се окажат неподходящи и др.

Qt Creator дава възможност за работа със всяка от тези системи за контрол на версиите. Започването на работа по съществуваш, публикуван в някаква система за контрол на версиите проект, в Qt Creator става с командата File – New File or Project... и избиране на тип проект Import Project и системата за контрол на версиите, с която е публикуван. Следващите по-нататък настройки за стартиране на проекта са различни, за различните системи за контрол на версиите. Общото за всички системи е попълването на интернет адреса на хранилището и информация за достъп – потребителско име и парола, ако има нужда от такива, както и избиране на директория на диска на компютъра, в която ще се съхранява локалното копие на изтегления от хранилището код.

Добре е първо да разгледате хранилището на проекта, който Ви интересува, преди да теглите файлове, за да получите представа за неговата структура – какви директории и файлове съдържа и дали ще ви интересува целия проект или само отделни директории от него. Всички сайтове за проекти с отворен код позволяват да прелистите (browse) хранилището през интернет браузъра си.

Ако, например, ви интересува проект в sourceforge.net, отворете страницата Summary за представяне на проекта. Например на проекта bgoffice, това е страницата: http://sourceforge.net/projects/bgoffice За да разгледате хранилището с изходния код щракнете от менюто на тази страница върху хипервръзката Code.

След като сте разгледали хранилището без да теглите файлове и вече сте решили, че искате да изтеглите всички файлове или само някои от тях, се върнете на началната страница, през която се преглежда кода онлайн. Там ще видите изписана командата, с която може да изтеглите кода на проекта от хранилището, например:

svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/bgoffice/code/trunk bgoffice-code

Ако обаче сте влезли на сайта с потребителско име и парола и разглеждате кода на качен от Вас проект, командата може да изглежда така:

svn checkout --username=име svn+ssh://име@svn.code.sf.net/p/bgoffice/code/trunk bgoffice-code

където име е потребителското Ви име за сайта sourceforge.net. Изтеглянето на кода с тази команда ще изисква да напишете паролата си преди започване на тегленето на файлове и ще Ви даде право да качвате в хранилището, направени промени.

Само адресът на хранилището в случая е:

svn://svn.code.sf.net/p/bgoffice/code/trunk

Както се вижда това е адрес със svn: протокол и следователно трябва да се отвори със SVN клиент.

Работа по проекти с отворен код - (настоящата страница)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2594 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload