Език за програмиране Python

Страницата е създадена на:24 юни 2019 и редактирана на:18 октомври 2020

Интернет връзки - в разделите: Python(колекция връзки), Основани на Python системи за научна работа(колекция връзки) и Основани на Python инструменти за Интернет(колекция връзки).

Преди доста години, написах кратка бележка относно Python за Windows. Попадайки на различни софтуерни приложения, написани на Python, за да ги изпробвам и задоволя любопитството си, ми се налагаше поне да инсталирам съответна версия на Python, най-често на Mac. Затова сега за мен са актуални въпросите: как на Mac се поддържат и използват няколко версии, изисквани от различни софтуерни приложения; как да се откриват и отстраняват евентуални бъгове на такива приложения.

С търсене на думите multiple python versions on mac веднага попадаме на страници по въпроса, от които научаваме, че:

В операционната система Mac OS X от версия 10.5 има вградена версия 2 на Python, а в macOS от версия 10.15, реализирана през 2019 г. - има и версия 3, а версия 2 предстои да отпадне.

Версия 3 на Python се отваря от терминал с команда python3.

Команда: which python посочва директорията, в която се намира файлът, който се изпълнява при подаване в терминала на команда python. (Съответно: which python3 за python3)

Други версии на Python за Mac може да се изтеглят от: python.org; или с инструмент за управление на софтуерни пакети като: Homebrew или MacPorts; или с друга дистрибуция, като: Anaconda или ActivePython.

Когато на една машина са инсталирани няколко версии на Python, то трябва да сме наясно кои са те и в коя директория се намира всяка версия. Това се научава от документацията на инсталирните дистрибуции.

Официалната дистрибуция от python.org/downloads, се инсталира в директории:

/Application/Python 3.7 и
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7

Изпълнимият файл е /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin/python3.7. При инсталирането в същата директория към него се създава символична връзка python3, а чрез модифициране на файла от главната директория на потребителя .bash_profile пътят до директория bin на дистрибуцията се добавя най-отпред на променлива $PATH. По този начин, когато потребителят подаде от терминал команда python се стартира версия 2.7, а когато подаде команда python3 - версия 3.7.

Специален инструмент за създаване на изолирани работни среди, включващи избрани версии на Python e virtualenv.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.