Записки върху SAP2000

Страницата е създадена на:27 юни 2019 и редактирана на:13 януари 2020

Съдържание

Въведение Система за помощ Интерфейс Стартиране на нов модел Изгледи Панели за инструменти Селектиране Материали Прътови конструкции Връзки (Restraints)

Интернет връзки - в раздел: SAP2000(колекция връзки).

Въведение

SAP2000 е софтуерен продукт за анализ на строителни конструкции по метода на крайните елементи(колекция връзки). Обучението по използване на този продукт е част от учебната програма на редица инженерни спициалности и за изучаването му са написани много ръководства.

За запознаване с продукта може да се използва пробна версия, която има редица ограничения. Изтеглянето на такава версия става възможно след попълване на формуляр-заявка. Хипервръзката за изтегляне се изпраща на посочения от заявителя имейл.

В настоящите записки разглеждаме пробна версия 21, която е актуална в момента на стартиране на записките.

Основно действията които потребителят извършва с програмата могат да се разделят на следните групи:

Система за помощ

По установената традиция в побликуваните тук "Записки върху..." нека първо да посочим впечатленията, които предизвиква системата за помощ. Основната част на тази система е offline и се състои от .chm файлове, в директория:
C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 21 Eval
и pdf файлове в директория
C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 2021 Eval\Manuals.

В показваните от програмата диалози, няма специални поставени бутони за контекстно извикване на help, но натискането на клавиш F1 отваря прозорец с обяснения относно, активния в момента диалог.

Онлайн, на официалният сайт на продукта има раздел Watch & learn, съдържащ редица видео-уроци. Колекция от връзки към моментите от тези уроци, в които се разглеждат конкретни въпроси, вижте в раздел Watch & learn в подробности(колекция връзки).

Интерфейс

Интерфейсът е класически интерфейс за програма за операционна система Windows - състои се от главен прозорец с меню и панели с бутони, и подпрозорци - изгледи. При изпълняване на команди се показват диалогови прозорци.

Преди да е стартиран модел, повечето инструменти няма за какво да се използват и са неактивни.

Стартиране на нов модел

Създаване на нов модел се стартира с команда File - New Model... и от диалоговият прозорец се избира: система измерителни единици (обикновено: "KN, m, C") и шаблон.

Подходящ за редица случаи е шаблонът Grid Only. С него се създава само първоначална мрежа от помощни линии, върху които по-късно се построява модел. След щракване върху иконата на този шаблон се показва диалог за настройване на помощните линии. Параметрите на мрежата се зададат в декартови или цилиндрични координати и включват: брой на линиите по всяка от координатите, разстояния между линиите и координати на начална точка.

Създадената мрежа е от линии, разположени на равни разстояния, но ако е необходима мрежа с нееднакви разстояния, това се прави по-късно чрез модифицира с команда Modify - Coordinase Systems/Grids...

Изгледи

Изгледите са прозорци, в които се визуализира моделът и информацията за решаваната задача. След стартиране на нов модел се показва два изгледа - тримерен и двумерен. Един от изгледите е активен, заглавието му е оцветено и подаваните команди, засягат именно този изглед.

Активният изглед се управлява с командите от меню View и с бутони от стандартния панел инструменти. Бутоните: 3d, xy, xz, yz, ... променят вида на изгледа. Команда View - Set Display Options... Ctrl+W показва диалог, в който с поставяне и премахване на отметки се определя какво да се изобразява в активния изглед.

Накои настроики на всички изгледи се задават с командите от меню Options: Dimention/Tolerances... - настройки за дебелини на линии, големини на букви и др., Colors - цветове, ...

Последният изглд не може да бъде затворен, а нови изгледи се създават с щракване на триъгълния зняк вдясно на заглавната лента на активния изглед и избиране на команда "+ Add New Window".

Панели за инструменти

Панелите за инструменти се показват и скриват с щракване на десен бутон на мишката върху ивицата за дърпане и местене на някой от панелите и щракване върху името на панел в контекстното меню.

Видимостта по подразбиране на панелите с инструменти се възстановява с команда: Options - Reset Toolbars.

Селектиране

Селектиране на елементи от модела се извършва след установяване на режим на селектиране чрез щракванене на бутона с изображение на стрелка Set Selekt Mode.

Еднократното щракване върху елемент го добавя към групата селектирани елементи. Повторното щракване го премахва.

Очертаването с влачене от ляво надясно на правоъгълник селектира всички, попадащи изцяло в правоъгълника елементи. Очертаването с влачене от дясно наляво на правоъгълник селектира всички, пресичани от правоъгълника елементи.

Материали

Прътови конструкции

След като е настроена подходяща помощна мрежа върху нея може да се начертаят осите на елементите на прътова конструкция. Команда Draw - Frame/Cable/Tendon активира инструмента за чертане - на екрана се показва прозорец за настройване на прътовия елемент, а курсорът на мишката се променя.

Чертането става с последователни щраквания с левия бутон на мишката в пресечните точки на мрежата. Двойното щракване в пресечна точка, поставя крайна точка на прът и чертането на нов прът може да започне от друга точка.

Клавиш Esc премахва направена селекция.

Връзки (Restraints)

Това са условия за неподвижност на някои точки от конструкцията. След селектиране с

File - New - Beams

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1058 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload