Как в България се учим да правим наука?

Страницата е създадена на: 8 октомври 2016 и редактирана на:19 януари 2017

Раздел от интернет връзки "Практикуване на наука".

Всеки, който в България има убеждението, че допринася за развитието на науката има своя личен опит, всеки знае: как е започнал, кой го е вдъхновил, чий пример е следвал, как се е учил да работи в своята област. Интересно би било положителните страни на този опит да бъдат регистрирани и обобщени, за да се предадат на младите.

Нека, обаче, да имаме предвид, че трябва да се прави разлика между това да се прави наука и да се прави научна кариера. За съжаление институционалната система за наука оставя впечатлението, че обръща внимание на правенето на кариера, но не и на ценноста на търсенето на ново знание.

Един будещ размисъл факт: Търсенето в Google с думите "как се прави наука" открива страници, в които предимно се показват проблеми, нередности, трудности ... - нищо, което очакваме като отговор на въпроса, изразен с тези думи, а вижте какъв е резултатът при търсене със същите думи на английски "how to make science" - страници за научни експерименти, обяснения на природни явления ...

Нека да приемем, че наблюдаваната разлика се дължи и на недостатъци на търсещата машина на Google, която по обясними причини, работи по-добре с английски език и не толкова добре с български. Но не можем и лесно да отречем, че причината за разликата е в това че на български език в Интернет се публикува повече информация за интригата около правенето на наука, а не за самата наука.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2670 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload