Предговор

Страницата е създадена на: 9 октомври 2016 и редактирана на:25 февруари 2022

Съставянето на тези "Записки по физика" започна към 2003 г. като опит да се представи в подходящ за ползване през Интернет вид, преподавания в Аграрен университет - Пловдив материал по физика. Може да прегледате първоначалният вариант на тези записки на едрес http://physics-bg.org/au/Content.php?0. Поради напускането на автора от Аграрния университет през 2008 г., записките не бяха завършени, но останаха в Интернет с надеждата, че могат да са полезни за студенти и посетители, които се интересуват от физика. През 2016 г. във връзка с работата на автора върху системата за управление на съдържанието на сайт MyCMS, предоставяща възможност за представяне онлайн на учебни и научни публикации, започна пренасяне на записките на настоящия сайт и в тази система.

Едновременно с пренасянето на нов сайт записките се допълват с нови текстове, написани в по-теоретичен стил и използване на специфичен математически апарат. Новите текстове се пишат и редактират директно на сайта, ето защо в първоначалните им варианти е много вероятно наличието на правописни и др. грешки, които се отстраняват постепенно, когато бъдат забелязани при следващ преглед и редактиране.

Надяваме се, че представянето на този материал в Интернет дава на читателите редица предимства, които не биха били налице ако ползваха напечатан на хартия учебник. Например:

Приканваме читателите да коментират записките (чрез хипервръзката "Напишете своето мнение", намираща се в долната част на всяка страница), да посочват забелязани в тях неточности или други слабости, и по този начин да помогнат да се повиши качеството им като учебно пособие, предназначено за широк кръг специалисти и любители на физиката.

За представяне на математическите означения и формули в записките е използвана спецификацията MathML, AsciiMath и mathJax. Последният осигурява видимост на формулите при четене на записките с всяко съвременно устройство за достъп до Интернет.

За фигурите е използван формат SVG - Scalable Vector Graphic и софтуерът Inkscape.

Записките са разпределени в малки по обем Интернет страници, като на всяка страница е изложен материала по някой отделен специфичен въпрос. Въпросите са обединени в теми, темите - в поддялове, поддяловете - в дялове и т.н. Така страниците със записки образуват, както се вижда от съдържанието, една силно разклонена йерархична структура.

Смяната на една страница с друга (или както се казва, навигацията) в записките става чрез щракване с мишката или докосване с пръст при устройства с чувствителни на допир екрани върху препратките (бутоните), разположени в горния и долния край на всяка страница или вътре текста.

За връзка с автора В. Георгиев, използвайте страницата за контакт на личния му сайт.

За да продължите четенето щракнете връзката към следващата страница, в дясно, долу.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1592 днес 0
Направено с MyCMS.