Системи линейни уравнения

Страницата е създадена на:14 ноември 2019 и редактирана на:14 ноември 2019

Система от `m` линейни уравнения с `n` неизвестни се нарича система от уравнения от вида:

`a_(11) x_1 + a_(12) x_2 + ... + a_(1n) x_n = b_1`
`a_(21) x_1 + a_(22) x_2 + ... + a_(2n) x_n = b_2`
...
`a_(m1) x_1 + a_(m2) x_2 + ... + a_(mn) x_n = b_m`

В уравненията от системата участват: неизвестни `x_i`, `i = 1 -: n`, коефициенти пред неизвестните `a_(ij)`, `i = 1-:m`, `j=1-:n` и свободни членове `b_i`, `i=1-:m`.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2156 днес 3
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload