Open Journal Systems (OJS)

Страницата е създадена на:17 януари 2020 и редактирана на:13 март 2020

Интернет връзки - в Open Journal Systems (OJS)(колекция връзки).

Open Journal Systems (OJS) е сървърен софтуер за сайт за научни списания. Той е един от основните проекти на PKP - Public Knowledge Project.

Езикът за програмиране е PHP (Symfony), а за база данни се използва MySQL.

"Производствено" копие се изтегля от Open Journal Systems > Download.

Работно копие на програмния код се изтегля от Open Journal Systems - програмен код в GidHub.

При изтегляне с команда:

git clone https://github.com/pkp/ojs.git

понеже съдържа подмодули от други хранилища се подават и команди:

cd ojs
git submodule update --init --recursive

За осигуряване на модули от трета страна се използва Composer чрез командите:

composer --working-dir=lib/pkp update
composer --working-dir=plugins/generic/citationStyleLanguage update
composer --working-dir=plugins/paymethod/paypal update

Конфигуриране се извършва чрез копиране на файл config.TEMPLATE.inc.php във файл config.inc.php.

За да се показват съобщения за грешки за да може да се отстранят, във файл config.inc.php се задава:

display_errors = on

За инсталиране на някои модули е необходим Node.js. Тези модули се инсталират и подготвят за ползване с командите:

npm install
npm run build

Български език се добавя в списъка на наличните езици, чрез добавяне във файл registry/locales.xml на ред:

<locale key="bg_BG" complete="false" name="Български" iso639-2b="bul" iso639-3="bul">

Преводите на различни езици са поддиректории на директория locale. За да добавим български превод копираме, например, директория en_US в нова директория bg_BG. Директорията съдържа .po файлове, които се редактират с текстов редактор и с програма за редактиране на този тип файлове, например poedit.

Създадено е разклонение на програмния код с добавен превод на български . Успешно инсталиране от посоченото разклонение протича по по-специфичен начин, който предстои да бъде описан тук.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3084 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload