Терминология

Страницата е създадена на:14 септември 2020 и редактирана на: 4 септември 2023

На настоящата страница представям обяснение на смисъла на някои думи, който влагам при употребата им в раздела за растерна графика, както и на други страници на този сайт.

Команда наричаме действие, което компютърът започва да изпълнява по избор, направен от потребителя.

Меню наричаме списък от команди, от които потребителят може да избере, коя команда да бъде изпълнена.

Контекстно меню е меню, което се появява при щракване на десния бутон на мишката. То е различно при щракване върху различни обекти на екрана и зависи от ситуацията в момента.

Щракване с мишката означава кратко еднократно натискане на левия бутон на мишката.

Двойно щракване означава две бързо следващи едно след друго, кратки натискания на левия бутон на мишката.

Влачене означава движение на мишката със задържан натиснат ляв бутон.

Диалог наричаме прозорец, който се показва на екрана след избирането на команда, но преди нейното изпълнение. Този прозорец служи на потребителя да уточни параметрите на командата, или да му покаже визуални елементи за подаване на други команди.

Бутон е визуален елемент върху екрана, предназначен върху него да се щраква с мишката за да се започне или прекрати команда. Думата бутони ще употребяваме и за бутоните на мишката (ляв, десен и среден), а копчетата върху клавиатурата ще наричаме клавиши.

Икона е малко графично изображение, показвано на екрана на компютъра, служещо за означаване на предназначението на елемента, върху който се намира.

Разширение на името на файл се нарича последната част от името на файл, отделена от останалото име с точка. Например: .bmp, .psd, .gif, .jpg и др. Разширението означава какъв е типът на файла, т.е. какъв е видът на съхраняваната в него информация и начинът на кодирането й.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2260 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload