Умни обекти (Smart Objects) във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на: 4 октомври 2023

Умните обекти са специален тип слоеве, които съхраняват първоначалната информация за всеки пиксел. Това позволява всяко действие, което трансформира изображението от този обект, в произволен момент по-късно да бъде променено или отменено напълно без загуба на информация.

Един или повече, предварително селектирани слоя се превръщат в умен обект с командата: Convert to Smart Object, от главното меню Layer - Smart Objects - Convert to Smart Object, от контекстното меню на слоя или от менюта на панел Layers.

Умен обект може да бъдат зареден и от външен файл с команда File - Place Embedded... или File - Place Linked.... Възможно е зареждане както на растерни изображения така и на други, съвместими с Фотошоп файлови формати (PDF, векторни изображения, направени с Adobe Illustrator и др.)

Умните обекти могат да се разглеждат и като съдържащи се в даден файл с изображение, файлове с други изображения. Те могат да бъдат: изцяло вмъкнати (Embedded) или свързани с външни файлове (Linked). При създаване на умен обект от външен файл, дали той се вмъква или свързва, се определя от командата, с която се вмъква File - Place Embedded... или File - Place Linked...

След като е създаден, в панел Properties за умния обект се показва бутон Embed (при умен обекти свързан с външен файл) или Convert to Linked... (при вмъкнат обект). С тези бутони умните обекти могат да се превръщат от свързани във вмъкнати или обратно. След натискане на бутон Convert to Linked..., се отваря диалог за избиране на директория или файл. Ако се избере само директория, в нея се запазва файл с име съвпадащо с името на умния обект и разширение .psb. Ако се избере съществуващ файл с разширение .psb, умният обект се записва върху избрания файл, подменяйки неговото съдържание, за което се показва предупреждаващо съобщение.

Това, че даден слой е умен обект, се изобразява с икона върху умаленото му изображение в панел Layers.

(за изцяло вмъкнат обект) или
(за свързан с външен файл обект)

Оригиналното изображение, запазено в умния обект може да се отвори за редактиране в отделен прозорец с двойно щракване върху умаленото изображение в панел Layers. Ако изображението в умния обект е било създадено с друга програма, то се отваря не във Фотошоп, а в съответната програма. За да се отразят направените промени в изображението, съдържащо се в умния обект, трябва да се подаде команда File - Save. При свързаните умни обекти това запазва промените, както във външен файл така и във файла с умния обект, ако той е отворен. При вмъкнатите обекти, командата File - Save само опреснява умния обект в отворения файл, който го съдържа.

Ако се отвори и промени само файла свързан с умен обект и след това се отвори файла, от който той е свързан, върху иконата за свързан умен обект се показва триъгълен знак с удивителна, което означава, че изображението в свързания файл е било променено и се отличава от това това, което се вижда.

За опресняване на изображението и отразяване на промените от външния файл се подава команда Update Modified Content или Update All Modified Content след щракване на десния бутон на мишката върху умния обект в панел Layers.

Филтрите, приложени върху умни обекти, се наричат умни филтри (Smart Filters) и могат да се включват и изключват, или по всяко време - да се настройват, така че да предизвикват различни по степен изменения.

Умен обект се превръща в обикновен растерен слой с командата Layer - Rasterize.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1975 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload