Умни обекти (Smart Objects) във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:19 януари 2021

Умните обекти са специален тип слоеве, които съхраняват първоначалната информация за всеки пиксел. Това позволява всяко действие, което трансформира изображението в този обект, да бъде отменено напълно без загуба на информация.

Филтрите, приложени върху умните обекти, се наричат умни филтри (Smart Filters) и могат да се включват и изключват, или по всяко време - да се настройват така, че да предизвикват различни по степен изменения.

Растерен слой се превръща в умен обект с командата: Convert to Smart Object, от главното меню Layer, от контекстното меню на слоя или от менюта на панел Layers.

Това, че даден слой е умен обект, се изобразява с икона до умаленото му изображение в панел Layers.

Оригиналното изображение, запазено в умния обект може да се отвори за редактиране в отделен прозорец с двойно щракване върху умаленото изображение в панел Layers. За да се отразят направените промени в изображението включващо умния обект, трябва да се подаде команда File - Save.

Умен обект се превръща в обикновен растерен слой с командата Layer - Rasterize.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.