Умни обекти (Smart Objects) във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на: 9 ноември 2022

Умните обекти са специален тип слоеве, които съхраняват първоначалната информация за всеки пиксел. Това позволява всяко действие, което трансформира изображението от този обект, да бъде отменено напълно без загуба на информация.

Един или повече, предварително селектирани слоя се превръщат в умен обект с командата: Convert to Smart Object, от главното меню Layer - Smart Objects - Convert to Smart Object, от контекстното меню на слоя или от менюта на панел Layers.

Умните обекти могат да се разглеждат и като скрити в даден файл с изображение, файлове с други изображения.

Филтрите, приложени върху умни обекти, се наричат умни филтри (Smart Filters) и могат да се включват и изключват, или по всяко време - да се настройват така, че да предизвикват различни по степен изменения.

Това, че даден слой е умен обект, се изобразява с икона до умаленото му изображение в панел Layers.

Оригиналното изображение, запазено в умния обект може да се отвори за редактиране в отделен прозорец с двойно щракване върху умаленото изображение в панел Layers. За да се отразят направените промени в изображението, съдържащо умния обект, трябва да се подаде команда File - Save.

Умен обект се превръща в обикновен растерен слой с командата Layer - Rasterize.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1193 днес 0
Направено с MyCMS.