Набори от настройки (Presets)

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:13 ноември 2020

Настройките на редица инструменти във Фотошоп може да се запазват в отделни файлове под формата на набори от настройки (Presets). Има набори от: четки (Brushes), цветове (Swatches), градиенти (Gradients), стилове (Styles), шарки (Patterns), контури (Contours), векторни фигури (Custom Shapes) и готово настроени инструменти (Tools).

При работа с кой да е инструмент, в началото на лентата за избор, се вижда бутонът на инструмента Tool Preset Picker

Няма качен файл

Иконата върху този бутона, съответства на активния в момента инструмент. На показаното по-горе изображение е активен инструмента лупа (Zoom tool). Щракването на бутона показва панел за избиране на запазен набор настройки.

Няма качен файл

Ако е поставена отметката Current Tool Only, се показва само набора настройки за текущия инструмент.

Добавяне на настройките на текущия инструмент в набора от запазени настройки става с щракване върху бутона със знак "+" в показаното прозорче. Появява се прозорец за задаване на име на нов пресет и след щракване на бутона OK, той се появява в списъка.

Действия като: преименуване, изтриване, запазване във файл, зареждане от файл на пресети се извършват с команди от менюто на панела с пресети или от отделен диалог Preset Manager.

От менюто на панела, може да се избере командата Preset Manager..., която отваря диалог за управление на всички заредени в момента набори от настройки.

Няма качен файл

Няма качен файл

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.