Набори от настройки (Presets) във Фотошоп

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на:20 октомври 2021

Настройките на редица инструменти във Фотошоп може да се запазват под формата на набори от настройки на дадения инструмент наричани пресети (Presets). При работа с кой да е инструмент, в началото на лентата за настройки, се вижда бутонът на инструмента Tool Preset Picker

Иконата върху този бутона, съответства на активния в момента инструмент. На показаното по-горе изображение е активен инструмента лупа (Zoom tool). Щракването на бутона показва панел за избиране на запазен набор настройки.

Ако е поставена отметката Current Tool Only, се показва само набора настройки за текущия инструмент.

Добавяне на настройките на текущия инструмент в набора от запазени настройки става с щракване върху бутона със знак "+" в показаното прозорче. Появява се прозорец за задаване на име на нов пресет и след щракване на бутона OK, той се появява в списъка.

Действия като: преименуване, изтриване, запазване във файл, зареждане от файл на пресети се извършват с команди от менюто на панела с пресети или от отделен диалог Preset Manager.

От менюто на панела, може да се избере командата Preset Manager..., която отваря диалог за управление на всички заредени в момента набори от настройки.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 995 днес 0
Направено с MyCMS.