Неграфична информация във файлове с изображения

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на: 3 декември 2023

Съдържание

Информация за файла (File Info) Бележки (Note Tool)

Файловете с изображения могат да съдържат и неграфична информация: стандартизирана информация относно файла (Metadata) и бележки (Note). Тази информация не е от значение за външния вид на изображението, но може да е важна за хората, на които ще се предостави за ползване графичният файл.

Информация за файла (File Info)

Стандартизираната информация относно даден файл (по технологията на Adobe Extensible Metadata Platform (XMP)) може да се види с командата File - File Info. Част от тази информация се създава автоматично от устройството, с което за пръв път е създаден файла (например камерата, Camera Data), както и от програмата, с която по-късно е редактиран. Друга част се добавя ръчно. Тази информация е структурирана в секции (Basic, Camera Data, Origin и т.н.), във всяка от които се съдържат различни данни. Например: В секция Basic (Основна) се посочва: заглавие (Title), автор (Author), титла на автора (Authot Title), описание (Description), автор на описанието (Description Writer), ключови думи (Keywords), авторски права (Copyright Status), забележка за авторските права (Copyright Notice), интернет адрес с информация за авторските права (Copyright Info URL). В секция Origin (произход) има информация за датата на създаване на файла (Date Created), града (City), щата/провинцията (State/Province), страната (Country) и др. Информацията от секция IPTC e структурирана според Индустриалния стандарт за административна, описателна и авторско-правна информация за изображения (Photo Metadata IPTC).

Бележки (Note Tool)

Бележка се добавя в дадено изображение с инструмента за добавяне на бележка (Note Tool), който се намира върху един бутон с инструмента за вземане на цвят Eyedropper Tool.

Във предишните версии на Фотошоп този инструмент имаше две разновидности: за добавяне на текстови бележки (Notes Tool) и за звукови бележки. От лентата за избор

са задава: автор на бележката (Author) и цвят за знака, с който бележката се изобразява на екрана. Други бутони върху същата лента позволяват: да се изтрият всички бележки (Clear All) и да се показва и скрива панел Notes.

След като се избере инструментът за бележки, с щракване на мишката се посочва къде да се постави знакът на бележката. Този знак не се намира в определен слой. Стига да е видим той е достъпен независимо от избрания текущ слой.

Знаците на всички бележки могат да се скрият, за да не закриват изображението както и да се покажат отново. Това става с командата от менюто View - Show - Notes.

Двойно щракване с мишката върху знака на бележка отваря бележката за редактиране - показва се панела за бележки Notes, а текстът на бележката се вижда в полето за редактиране на този панел. Със стрелките под полето за редактиране се сменя отворената за редактиране бележка.

Всички бележки от файла могат да се изтрият с щракване на бутона Clear All от лентата за избор или с щракване на десния бутон на мишката върху знака на бележка и избор на командата Delete All Notes.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1911 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload