Какво е ArchiCAD

Страницата е създадена на:22 октомври 2020 и редактирана на:15 септември 2023

Archicad е софтуерен продукт за Строително информационно моделиране (СИМ, BIM)(колекция връзки).

Фирмата разпространител на продукта е GRAPHISOFT, фирма от обединението Nemetschek Group. Към същата група принадлежат и разпространителите на софтуерни продукти за BIM като Allplan(колекция връзки) и Vectorworks(колекция връзки). Представител на GRAPHISOFT за България е фирма „ЕЙДИДИ" EООД ("Архитектурен дигитален дизайн") със сайт archicadbg.com.

ArchiCAD има версии за Windows и за Mac, съответно с интерфейс преведен на около 26 езика (без български).

Изискванията към операционната система и хардуера, са описани в: System Requirements for ARCHICAD.

Всички потребители изтеглят избрана от тях версия от страница Downloads – GRAPHISOFT след регистрация на сайта, а до какви възможности на софтуера получават достъп след инсталирането му зависи от лиценза, който са закупили (получили).

Без придобит лиценз ArchiCAD може да се използва в режим Demo, в който са изключени само функциите за колективна работа и командата за запазване на файлове. Този режим е подходящ за отваряне, разглеждане и отпечатване на направени с ArchiCAD проекти, както и за изпробване на неговите възможности и изучаване.

Студенти, преподаватели и учебни заведения може да ползват безплатен студентски лиценз, за придобиването на който студентите и преподавателите трябва да се регистрират в myarchicad.com и представят документ удостоверяващ студентския им статус.

Достъпни учебни ресурси са посочени в Learning – Graphisoft, от където има връзка към сайта learn.graphisoft.com. Учебни филми може да се намерят в канала ARCHICAD - YouTube.

В настоящите записки се описва студентска версия, в операционна система Windows 10 или Windows 11. Всяка страница от записките, когато се актуализира, се преработва да описва най-новата в момента версия на Archicad, но актуализирането не протича последователно и затова на различни страници е възможно да се споменават различни версии.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2197 днес 3
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload