Система за помощ

Страницата е създадена на:22 октомври 2020 и редактирана на:11 септември 2022

Системата за помощ е базирана онлайн (Help – Graphisoft), но при инсталиране на Archicad се показва прозорец, чрез който може да изтеглите и инсталирате локални pdf файлове с помощна информация.

Нека да обърнем внимание на следните команди от меню Help:

отваря началната страница на разположения в Интернет Archicad 26 Help.

активира (show) или скрива (hide) показването на подсказващи надписи при спиране на курсора над инструментите.

Командите от подменю Documentation, означени с икона отварят pdf файлове, съдържащи съответни раздели от системата за помощ. Ако не сте изтеглили офлайн система за помощ при инсталирането на ArchiCAD, в това подменю ще има по-малко команди.

Командите от подмуню Online Services означени с икона отварят съответни страници от сайта на Graphisoft.

е команда, която се използва за подготвяне на искане за помощ за решаване на възникнал проблем от екипа на разпространителите на продукта. С нея се създава Support Package, който се изпраща, за да се подаде информация за естеството на проблема.

Предназначението на останалите команди е ясно от надписите им.

Подсказващи надписи

Подсказващ надпис, които визуализира името и клавишната комбинация за стартиране на даден инструмент се показва при спиране на курсора на мишката върху графичното изображение на инструмента в съответната лента (Toolbar) или палет (Palette) за инструменти. (Ако това не се случва, то показването на подсказващи надписи не е активирано и трябва да се активира с команда от Window - Show Tool Tips.)

Когато е отворен изглед от архитектурен проект и е активиран инструмента Arrow, спирането на курсора на инструмента върху някой елемент от проекта показа прозорче с информация за съответния елемент.

Когато е избран инструмент и е започнато изпълняването на някакво действие с този инструмент, върху лентата на състоянието (Statusbar) се показват надписи, подсказващи какво трябва да се направи в момента. Например: .

Контекстно получаване на помощ

Натискането на клавиш F1 отваря Интернет страница от системата за помощ, която съответства на активния в момента инструмент, показван прозорец или изглед, изобщо на състоянието на програмата в момента.

В Windows, в диалозите, които програмата показва, в горния десен ъгъл, пред бутона за затваряне се вижда бутон въпросителен знак. Щракването на този бутон предизвиква появяване на въпросителен знак до курсора на мишката. След което щракването с мишката върху интерфейсен елемент от диалоговия прозорец предизвиква отваряне на страница от системата за помощ, съдържаща описание на посочения с щракването елемент.

В Mac, в диалозите, щракването на десен бутон на мишката върху даден елемент показва контекстно меню с единствена команда "Help", щракването върху която отваря онлайн страница с помощна информация за дадения диалог.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1024 днес 0
Направено с MyCMS.