Настройване на проект

Страницата е създадена на:22 октомври 2020 и редактирана на:11 ноември 2021

Импортиране "любими" настройкти от друг проект или файл

За да не се повтаря отново ръчното въвеждане на настройки на инструменти, ArchiCAD позволява направените настроки да се запазят в отворения проект в специален раздел на проектиния файл, наречен "любими" (Favorites).

При стартиране на нов проект запазените "любими" настройки може да се импортират от друг проект или от файл, в който са експортирани настройки с цел повторно използване. За импортиране или експортиране на "любими" настройки трябва да се отвори палет Favorites с команда: Windows - Palettes - Favorites и с щракване върху бутона Няма качен файл за настройване на панела да се избере команда Import/Export...

Възможно е да се импортират не всички, а избрана колекция от параметри на елементите, кои именно се задава в диалога за настройка, който се отваря с команда: Element Transfer Settings...

Географско местоположение

Задаването на точното географски местоположение на проекта е от значение за много анализи (изчисляване на енергийни разходи, положението на слънцето при рендъринг). Задава се от Options - Project Preferences - Location Settings... Най-точно задаване може да се осъществи с поставяне на географската ширина и дължина, взати, например от Google Maps.

Измерителни единици

Задават се като настройка на проекта в групата настройки Project Preferences. Командата от главното меню е: Options - Project Preferences - Working Units...

Мерните единици в които се показват размери върху размерните линии се задават с друга команда: Options - Project Preferences - Dimentions....

Етажи

Етажите се създават, изтриват и променят с диалог Story Settings, начините за отваряне на който са: командата от главното меню Design - Story Settings..., клавишна комбинация Ctrl+7 и командите от някои контекстни менюта.

В този диалог за всеки етаж се задават параметрите: име (в колона Name), височина (Height), височина до следващия етаж (Height to Next) и отметка дали линия изобразяваща етажа да се показва в изгледите на фасадите и сеченията. Между височината на етажите и височината до следващия етаж се поддържа автоматична връзка. Промяната на височината до следващия етаж води до промяна на височините на всички следващи етажи, а промяната на височината на даден етаж, води до преизчисляване на неготово разстояние до следващия етаж.

За да се създаде нов етаж:
се избира съществуващ етаж, който ще се намира под или над новия етаж.
Щраква се бутон Insert Above за да се създаде новият етаж над избрания или Insert Below, за да се създаде етаж под избрания.
Задава се необходимото разстоянието до следващия етаж, на етажа под новия.

Фасади и сечения

Инструментите за създаване на изгледи на фасади (Elevation Tool) и сечения (Section Tool) се стартират със съответните бутони от частта Document на лентата за инструменти или със съответните команди от подменю Document - Document Tool.

В най-честия случай създаването на фасада или сечение се свежда до три кликвания с мишката в някой от плановете на етажи. Първите две кликвания, поставят крайните точки, определящи обхвата, а третото - посоката на погледа от линията на изгледа към сградата.

Създадените изгледи на фасади и сечения се появяват в съответните разклонения на картата на проекта (Project Map) и могат да бъдат отворени с двойно щракване върху имената им в палет Navigator.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2094 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload