IFC

Страницата е създадена на:16 ноември 2020 и редактирана на:16 ноември 2020

Съдържание

Запазването на проект от Archicad във формат IFC Отваряне в Archicad на проект, запазен във формат IFC

Един от файловите формати, чрез който се осъществява оперативна съвместимост с други продукти за информационно моделиране на сгради, включително и с по-стари версии на Archicad, е форматът IFC (Industry Foundation Classes - основни за индустрията класове).

Запазването на проект от Archicad във формат IFC

Един начин за запазването на проект от Archicad във формат IFC е с команда: File - Save As.

Наред с име на файл, директория и др. обичайни настройки, в диалога за запазване, който се появява се задава:
Format: IFC Files
Expotr: Entire project
Translator: General export

Отваряне в Archicad на проект, запазен във формат IFC

Запазен в IFC формат проект се отваря с File - Open, като в диалога за отваряне са задава:
Enable: IFC files
Translator: General Impotr (from ARCHICAD 24 Template.tpl)

След отваряне на проект от IFC файл, импортираните от този файл слоеве са заключени и за да се направи възможно редактирането на тези елементи трябва да се отключат слоевете.

Вмъкнатите от IFC файла атрибути са преименувани, за да не съвпадат с имената на заредените от шаблона атрибути. Това налага, с цел постигане на външен вид на вмъкнатите елементи като на елементите от шаблона, преименуваните атрибути да се заменят с атрибути от шаблона.

Вмъкнатите от IFC файл слоеве са с номер на група за пресичане, например 1000, различен от номера на групата за пресичане на елементите от шаблона, обикновено 1. Ето защо за правилно свързване, например, на стени от IFC файла със нови стени трябва да се направят еднакви номерата на групите за пресичане на слоевете на стените.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1951 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload