Ползване и управляване на библиотеки

Страницата е създадена на:24 декември 2020 и редактирана на: 6 януари 2021

Голяма част от архитектурните елементи като: прозорци, врати, мебели и много други се доставят в Archicad като библиотечни елементи. Основа на тези елементи и на библиотеките в Archicad е езика за геометрични описания GDL (Geometric Description Language).

Намиране на елемент от библиотека

В лявата страна на диалога за настройване на свойствата на елементи, доставяни от библиотеки се показват полета за достъп и търсене в наличните библиотеки.

Възможно е тази част от диалога за настройки да е скрита и тогава тя трябва да се покаже с щракване на икона с триъгълна форма.

В зависимост от това дали е щракнат (и в следствие на това оцветен) един от бутоните Folder View/SubType View , Favourites или Search View , в полето за показване на дървовидна схема се показват елементи от библиотеката, от директория Favourites или само намерените чрез търсене елементи. От своя страна елементите от библиотеката могат да бъдат групирани по директории (folder view) или по подтипове (subtype view). Между тези начини на групиране се превключва с щракване и по-продължително натискане на левия бутон на мишката върху триъгълния знак и после щракване върху бутона на съответния начин на групиране:

За намиране на елемент, в името на който се съдържа определена поредица от букви, тези букви се написват в полето за търсене и автоматично, след кратко време в полето по-долу се показват намерените елементи.

Начинът на показване на намерените елементи се определя чрез избиране от изскачащ списък, показващ се при щракване върху бутона за настройка:

Щом в лявата страна на прозореца за редактиране на свойства бъде избран елемент, в дясната страна на същия прозорец се показват неговите свойства. Повече за редактирането на свойства вижте на страница Диалог за настройки на елемент от сграда.

Управляване на библиотеките (Library Manager)

Инструмент за управляване на библиотеките е диалогът Library Manager, който се отваря с команда от менюто File - Libraries and Objects - Library Manager..., а също и от бутони в други диалози, имащи отношение към библиотечните елементи.

Embaded library (вградена библиотека) се състои от елементи, които се съхраняват във файла на проекта, а библиотеките ARCHICAD Library 24 и MEP Library 24 са стандартните, инсталирани с версия 24 на Archicad библиотеки, съдържащи съответно елементи за архитектура и за механично, електрическо и канализационно оборудване.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1107 днес 0
Направено с MyCMS.