Ползване и управляване на библиотеки в Archicad

Страницата е създадена на:24 декември 2020 и редактирана на:20 ноември 2022

Голяма част от архитектурните елементи като: прозорци, врати, мебели и много други се доставят в Archicad като библиотечни елементи. Основа на тези елементи и на библиотеките в Archicad е езика за геометрични описания GDL (Geometric Description Language).

Намиране на елемент от библиотека

В лявата страна на диалога за настройване на свойствата на елементи, доставяни от библиотеки се показват полета за достъп и търсене в наличните библиотеки. Например, диалогът за настройване свойствата на врата е:

Възможно е тази част от диалога за настройки да е скрита и тогава тя трябва да се покаже с щракване на икона с триъгълна форма, разположена върху границата между двете части на прозореца.

В зависимост от това дали е щракнат (и в следствие на това оцветен) един от бутоните Folder View/SubType View , Favourites или Search View , в полето за показване на дървовидна схема се показват елементи от библиотеката, от директория Favourites или само намерените чрез търсене елементи.

За намиране на елемент, в името на който се съдържа определена поредица от букви, тези букви се написват в полето за търсене и автоматично, след кратко време в полето по-долу се показват намерените елементи.

Начинът на показване на намерените елементи се определя чрез избиране от изскачащ списък, показващ се при щракване върху бутона за настройка:

Щом в лявата страна на прозореца за редактиране на свойства бъде избран елемент, в дясната страна на същия прозорец се показват неговите свойства. Повече за редактирането на свойства вижте на страница Диалог за настройки на елемент от сграда.

Управляване на библиотеките (Library Manager)

Инструмент за управляване на библиотеките е диалогът Library Manager, който се отваря с команда от менюто File - Libraries and Objects - Library Manager..., а също и от бутони в други диалози, имащи отношение към библиотечните елементи.

Embaded library (вградена библиотека) се състои от елементи, които се съхраняват във файла на проекта, а библиотеките ARCHICAD Library 26 и MEP Library 26 са стандартните, инсталирани с версия 26 на Archicad библиотеки, съдържащи съответно елементи за архитектура и за оборудване за електричество, отопление, водоснабдяване и канализация.

В долната част на прозореца (Warnings) се показват съобщения за използвани в проекта елементи, които не се намират в наличните библиотеки. Чрез щракване върху знака пред съответната група се виждат липсващите елементи. Повече информация за липсващ елемент се показва с щракване върху него и после върху бутона More Info...

В изскачащият прозорец се показва информация, къде точно в проекта се използва липсващия елемент.

За да се реши проблема е необходимо да се замени липсващия елемент с друг наличен. В показаният пример трябва да се отворят настройките на повърхността Brick Brown (1) и да се замени липсващото изображение с друго. След такива промени, за да се актуализира информацията, показвана в прозореца трябва да се щракне бутон Reload & Apply.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2174 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload