Практически въпроси при ползване на Archicad

Страницата е създадена на:25 декември 2020 и редактирана на:15 септември 2023

В този раздел разглеждаме ситуации, които не са свързани със създаването и редактирането на архитектурните елементи в Archicad, а имат отношение към навиците за ползване на програмата и решаване на някои възможни проблеми.

Съдържание

Отстраняване на автоматично открити проблеми Обновления (Updates) Защо файловете с проектите стават твърде големи? Смесване на 2D и 3D

Отстраняване на автоматично открити проблеми

В главния прозорец на Archicad се показва подстраница Action Center. Ако името на тази подстраница не се показва върху Tab Bar тя може да се отвори с команда от менюто: File - Info - Action Center...

В тази подстраница се показват съобщения за автоматично открити от Archicad проблеми, изискващи действия (actions) за отстраняването им. Съобщенията се показват на групи: Libraries, Hotlinks, Drawings, Reports, Licenses и Updates. В лявата част на прозореца има графични изображения на групите, който при липса на проблеми от съответната група в горния си десен ъгъл имат зелена отметка, а при наличие на проблеми - въпросителен или удивителен знак. Щракването върху графичното изображение на дадена група показва в дясната част на прозореца текстова информация за откритите проблеми от тази група, както и бутони за стартиране на подходящи за решаването на тези проблеми действия.

Обновления (Updates)

При наличие на по-нова версия за изтегляне се показва съобщение и при щракване на бутон Download Updates... се отваря интернет браузъра на компютъра, а в него - страниците за изтегляне на необходимите обновления.

Обърнете внимание, че обновленията може да са няколко и да са отворени в два или повече подпрозорци на браузъра. Трябва да се прегледа всеки новоотворен в браузъра подпрозорец и да се изтеглят всички обновления.

През време на инсталиране на обновления, Archicad трябва да се затвори, за да може да се осъществи инсталацията, а понякога след завършване на инсталирането може да се изиска рестартиране на компютъра.

Защо файловете с проектите стават твърде големи?

Вижте: Understanding what contributes to Archicad file size.

Обяснимо е това да се случва, ако потребителят има навик някои етапи от работа по проекта, да ги запазва в същия файл като ги копира някъде отстрани на главния проект.

До увеличаване размера на файла с проекта води вкарването в шаблона, от който се стартира проект, на много библиотечни елементи, които вместо това биха могли да се поставят в папка Favourites.

Добавянето на фасадни изгледи и сечения води до увеличаване размера на файла и е добра идея да се сведе броя на тези изгледи до минимум.

Допускана грешка е вместо един елемент да се създават множество идентични елементи с неподходящи настройки. Например: комини или асансьори, които се намират само на един етаж.

Смесване на 2D и 3D

Archicad позволява, 2D изображенията (етажни планове, фасади, сечения) на виртуалната сграда, които генерира автоматично от 3D моделите на елементите, да се допълват с 2D линии, импортирани от създадени, например, с AutoCAD файлове, или с линии, начертани на място с инструментите за чертане на Archicad. Това смесване на начертани или вмъкнати линни с линии от 3D модела, макар и да води до желания от ползващия Archicad резултат, не е приемлив от гледна точка на идеологията на строителното информационно моделиране (или съкратено СИМ). Поставените изкуствено 2D линии нямат параметрично поведение, те няма да се променят автоматично при промяна на 3D модела. Това изисква постоянно да се помни къде са поставяни такива линии и при всяка промяна, да се съобразява дали се налага да бъдат променени или не. В много случаи целта, заради постигането на която се поставят такива линии, може да се постигне и със неопорочаващи изискванията на СИМ инструменти на Archicad - настройки на елементите и техните атрибути и др.

Добра идея е 2D изображенията де се вмъкват само в отделни изгледи от група worksheets.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2132 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload