Visual Studio и Visual Basic

Страницата е създадена на: 6 януари 2021 и редактирана на:10 февруари 2021

Visual Studio е среда за изработване на софтуерни приложения, създадена и разпространявана от Microsoft. Може да се ползва в любителски безплатен вариант (Community) и в платен професионален вариант (Professional или Enterprice). Наред с версия за Windows има и версия за Mac. На настоящия сайт разглеждаме безплатния вариант в операционна система Windows 10.

Visual Studio и Visual Basic - (настоящата страница)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 482 днес 0
Направено с MyCMS.