Създаване на първи софтуерен проект във Visual Studio

Страницата е създадена на: 6 януари 2021 и редактирана на: 5 септември 2023

Проектът, всъщност, е директория във файловата система на компютъра, в която се съхраняват файловете, необходими за реализиране на софтуерно приложение / програма. Поддържането на структурата от директории и промените на файловете на проекта се осъществява от Visual Studio и в много редки случаи се налага (дори не е препоръчително) да се отварят и променят по друг начин.

За да създадем нов проект, в прозореца, който се показва веднага след стартиране на Visual Studio, щракваме бутона Create a New Project.

Показва се прозорец за избиране на шаблон за новия проект. За да направим по-къс списъка от налични шаблони, включваме филтри чрез избиране от падащите списъци, съответно: Visual Basic, Windows и Desktop.

В списъка с останалите след филтриране шаблони избираме Windows Forms App и щракваме и бутон Next.

В следващия прозорец, оставяйки името на проекта Name и неговото местоположение във файловата система Location, както са предложени по подразбиране, щракваме бутон Next.

Обърнете внимание, че по подразбиране, нови проекти се създават в папка source\repos, която се намира в главната папка на потребителя (в примера: C:\users\Vanyo Georgiev\).

Софтуерният проект е част от по-общо понятие, наричано решение (Solution). Ето защо, при създаване на нов проект, в полето Solution Name, се изисква посочване на решение, част от което ще се счита този проект. По подразбиране се създава решение едноименно с проекта.

След щракване на бутон Next се появява прозорец, който не показваме тук, за избиране на целева версия на платформата .NET. Оставяме избраната по подразбиране и щракваме бутон Create.

За да прегледаме файловата структура на създадения проект, може да отворим неговата директория във File Explorer. Това може да стане без да напускаме Visual Studio - с щракване на десния бутон на мишката върху името на проекта в прозореца Solution Explorer и избиране на Open Folder in File Explorer. Създаваната файлова структура, ако в прозореца за създаване на проекта не е била поставена отметката Place solution and project in the same directory, изглежда така:

По-външната папка WinFormsApp1 е папката с решението, която съдържа друга папка WinFormsApp1 - папката с новия проект. В папката на решението се съдържа файлът описващ решението WinFormsApp1.sln. Този файл е асоцииран с Visual Studio и се отваря при двойно щракване с мишката върху него.

При необходимост от пренасяне на един проект от един компютър върху друг е необходимо да се копира папката на решението, в което се намира папката на нашия проект. За изпращане на проект по имейл, се архивира и изпраща файл архив, съдържащ папката на решението с пълната ѝ структура и съдържани файлове.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2455 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload