Преименуване на проекти и форми във Visual Studio

Страницата е създадена на:26 януари 2021 и редактирана на: 6 януари 2022

Съдържание

Преименуване на проект Преименуване на директорията с проекта Преименуване на пространството от имена (namespace) Преименуване на форма Упражнение

Преименуване на проект

Ако след създаването на нов проект решим, че не сме му задали подходящо име, за да го преименуваме с десния бутон на мишката върху името му в прозорец Solution Explorer и избираме Rename. Името на проекта се отваря за редактиране и може да го променим. Завършваме промяната с натискане на клавиш Enter.

Преименуване на директорията с проекта

Извършва се през Windows Explorer, когато проектът не е отворен във Visual Studio. След това трябва да се отвори с Notepad или друг текстов редактор .sln файла и да се промени и в него навсякъде където се среща предишното име на директория.

Преименуване на пространството от имена (namespace)

Във Visual Studio 2022 това вече става автоматично при преименуване на проекта.

С двойно щракване върху My Project в структура на проекта, показаната в прозорец Solution Explorer, се отваря прозореца с настройки, в който се редактира поле Root Namespace.

Преименуване на форма

С щракване на десния бутон на мишката върху името на форма в прозорец Solution Explorer и избиране на Rename. Името на формата се отваря за редактиране. Новото име се запазва след натискане на клавиш Enter. Показва се съобщение, в което потвърждаваме с щракване на бутон Yes, да се промени името на формата и в програмния код.

Упражнение

За упражнение да се подготвим за следващия проект, който ще наречем "Калкулатор", като преименуваме един от създадените вече проекти WinFormsAppPrpject1. Името на проекта да променим на "Calculator", а главния прозорец - на "MainForm".

За да променим надписа, който се показва като заглавие на главния прозорец, щракваме двойно върху върху името на формата MainForm.vb в прозореца на Solution Explorer. Формата се появява. В прозорец Properties намираме свойство Text, срещу него пишем "Калкулатор" и натискаме клавиш Enter. (Ако прозорец Properties не се вижда на екрана, натикаме клавиш F4 или подаваме команда от менюто View - Properties Window.). Виждаме промяната на текста върху формата.

За да отворим директорията, в която се намират файловете на проекта използваме команда Open Folder in File Explorer от контекстното меню, което се показва при щракване на десния бутон на мишката върху името на проекта.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2150 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload