Преименуване на проекти и форми във Visual Studio

Страницата е създадена на:26 януари 2021 и редактирана на: 6 октомври 2021

Съдържание

Преименуване на проект Преименуване на директорията с проекта Преименуване на пространството от имена (namespace) Преименуване на форма Упражнение

Преименуване на проект

Ако след създаването на нов проект решим, че не сме му задали подходящо име, за да го преименуваме щракваме върху името му в прозорец Solution Explorer и после щракваме отново, но не много бързо след първото щракване, за да не се получи двойно щракване, а второ единично щракване. Името на проекта се отваря за редактиране и може да го променим.

Завършваме промяната с натискане на клавиш Enter.

Преименуване на директорията с проекта

Извършва се през Windows Explorer, когато проектът не е отворен във Visual Studio. След това трябва да се отвори с Notepad или друг текстов редактор .sln файла и да се промени и в него навсякъде където се среща предишното име на директория.

Преименуване на пространството от имена (namespace)

С двойно щракване върху My Project в структура на проекта, показаната в прозорец Solution Explorer, се отваря прозореца с настройки, в който се редактира поле Root Namespace.

Преименуване на форма

Аналогично, с щракване на десния бутон на мишката върху името на форма в прозорец Solution Explorer, като преди това сме щракнали еднократно с левия бутон за да я селектираме, се отваря поле за редактиране на името на формата и променим името, новото име се запазва след натискане на клавиш Enter.

Упражнение

За упражнение да се подготвим за следващия проект, който ще наречем "Калкулатор", като преименуваме един от създадените вече проекти WinFormsAppPrpject1. Името на проекта да променим на "Calculator", а главния прозорец - на "MainForm".

След извършените преименувания, в прозореца Solution Explorer проектът изглежда така:

За да променим надписа, който се показва като заглавие на главния прозорец, щракваме двойно върху върху името на формата MainForm.vb в прозореца на Solution Explorer. Формата се появява. В прозорец Properties намираме свойство Text, срещу него пишем "Калкулатор" и натискаме клавиш Enter. (Ако прозорец Properties не се вижда на екрана, натикаме клавиш F4 или подаваме команда от менюто View - .). Виждаме промяната на текста върху формата.

За да отворим директорията, в която се намират файловете на проекта използваме команда от контекстното меню, което се показва при щракване на десния бутон на мишката върху името на проекта. Имената на файловете в директорията на проекта изглеждат така:

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 393 днес 1
Направено с MyCMS.