Въведение в WordPress

Страницата е създадена на:12 март 2021 и редактирана на:10 декември 2021

WordPress e система за управление на съдържанието, първоначално създадена за сайтове тип блог, но възможностите ѝ вече са разширени дотолкова, че може да се използва и за сайтове с общо или друго специално предназначение.

WordPress има модулна структура. Състои се от WordPress Core - ядро, което управлява системата и позволява допълване с теми (Thems) и разширения (Plugins).

Официалният сайт за разработване на системата е wordpress.org.

Сайтът wordpress.com е търговски сайт на фирма, която предлага платени услуги, базирани на WordPress - хостване на WordPress сайтове, платени консултации и помощ, софтуерни разработки и др.

Има и български официален сайт, посветен на WordPress: bg.wordpress.org, на който може да се намери преведена на български информация за WordPress.

Настоящият информационен материал засяга редица теми, които могат да бъдат интересни за широк кръг бъдещи и настоящи ползватели на тази WordPress.

Целта е достъпно да се обяснят редица понятия и да се покаже как се извършват някои действия.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 487 днес 0
Направено с MyCMS.