Данни за Drupal

Страницата е създадена на:25 март 2021 и редактирана на: 3 април 2021

Drupal(колекция връзки) е система за управление на съдържанието на сайт, ползваща PHP и MySQL.

Изтeгля се от Drupal - Download.

Изисква активиране на PHP добавката OPcache.

Преди инсталиране:

  1. Да е създадена база данни и потребител за нея.
  2. Директория sites/default трябва да се направи достъпна за запис от сървъра.
  3. Файл default.settings.php от тази директория, трябва да се копира във файл settings.php, който трябва да се направи достъпен за запис от сървъра.

След първата стъпка от инсталирането - избирането на език, инсталиращият скрипт изтегля съответния на езика .po файл в директория sites/default/files/translations. Ако е наличен по-пълен от официалния файл с превод, преди да се продължи със следваща стъпка, може на мястото на автоматично изтегления файл да се сложи другия файл със същото име. Така инсталацията по-нататък ще показва надписи от втория превод.

Файлове за изтегляне от тази страница:

Няма качен файл

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.