Данни за Drupal

Страницата е създадена на:25 март 2021 и редактирана на: 3 април 2021

Drupal(колекция връзки) е система за управление на съдържанието на сайт, ползваща PHP и MySQL.

Изтeгля се от Drupal - Download.

Изисква активиране на PHP добавката OPcache.

Преди инсталиране:

  1. Да е създадена база данни и потребител за нея.
  2. Директория sites/default трябва да се направи достъпна за запис от сървъра.
  3. Файл default.settings.php от тази директория, трябва да се копира във файл settings.php, който трябва да се направи достъпен за запис от сървъра.

След първата стъпка от инсталирането - избирането на език, инсталиращият скрипт изтегля съответния на езика .po файл в директория sites/default/files/translations. Ако е наличен по-пълен от официалния файл с превод, преди да се продължи със следваща стъпка, може на мястото на автоматично изтегления файл да се сложи другия файл със същото име. Така инсталацията по-нататък ще показва надписи от втория превод.

Файлове за изтегляне от тази страница:

Превод на български - файл bg.po, 19:01:01 часа на  8 юни 2021, 529.216 KB

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 464 днес 4
Направено с MyCMS.