Резервно копие на WordPress

Страницата е създадена на:14 април 2021 и редактирана на:21 април 2021

Направеният с WordPress сайт е динамична система, която във всеки момент време се променя - поради добавяне на коментари от потребителите, допълване и премахване на съдържание, инсталиране и премахване на разширения, самообновяване и т.н. Добра идея е преди съществени промени на системата, тя да се архивира и в случай, че направените промени са несполучливи да може да се възстанови от запазения архив.

Запазване в архив

WordPress физически се състои от база данни и директория от файлове с програмен код и други, качени по време на използване на системата файлове. Качените по време на използване на системата файлове, ако не е зададено друго, се намират в директория wp-content/uploads, която е поддиректория на директорията на WordPress.

За да изтогвим архив на цялата система WordPress, трябва да направим копия, съответно на директорията с файлове и на базата данни. И двете неща, при отдалечен хостинг, могат да се извършат от панелите за управление, съответно, на файловата система и на базата данни. При локален хостиг, например в XAMPP под Windows, копирането на директорията извършваме през Windows Explorer с Copy-Paste, а копирането на базата данни - през phpMyAdmin, след избиране на базата данни и команда: "Operations" - "Copy database to".

Възстановяване от архив

Ако сме запазили копие на базата данни и копие на директорията с файлове, възстановяването на запазеното в тези копия състояние на WordPress се осъществява чрез преименяване на тещущите директория и база данни с други имена, и преименуване на архивната директория и база данни с текущите имена, зададени в конфигурациония файл на WordPress.

 

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 329 днес 0
Направено с MyCMS.