Създаване на нова публикация или страница в WordPress

Страницата е създадена на:27 април 2021 и редактирана на:13 март 2024

От меню "Създаване", което се вижда отгоре над всяка страница, се избира съответното действие "Публикация" или "Страница".

и по-нататък ново съдържание се добавя с помощта на Редактор на съдържание в WordPress.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2097 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload