Редактор на съдържание в WordPress

Страницата е създадена на:11 май 2021 и редактирана на:21 март 2022

Редакторът на съдържание е страница от административната част на WordPress, чрез която се редактира съдържанието на публикации и страници, както и шаблоните за страници и части от шаблони.

В горната част на редактора се показва лента с инструменти.

Редакторът може да се ползва в "Режим на цял екран", при който не се показват горното и страничните менюта за администриране ("Работа без разсейване"). Когато редакторът не е в режим на цял екран, той се вмества само в работната част на таблото за администриране, а вляво от него се виждат линковете от таблото. Превключването на режимите става след щракване върху бутона и надписите за включване и изключване:

Горна лента инструменти е лента от инструменти, които се отнасят до текущия блок, в който е поставен курсора за редактиране и се сменят автоматично, при смяна на текущия блок. Когато е избран този режим, бутоните на инструментите за текущия блок се показват в общата за редактора лента с инструменти в горната му част. Иначе се показват непосредствено над текущия блок.

Режим прожектор е режим, при който активния блок се показва с естествените си цветове, а останалите блокове - с по-бледи цветове.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1117 днес 1
Направено с MyCMS.