Редактор на съдържание в WordPress

Страницата е създадена на:11 май 2021 и редактирана на: 4 април 2024

Съдържание

Предназначение Горна лента Настройки на редактора

Предназначение

Редакторът на съдържание е страница от административната част на WordPress, чрез която се редактира съдържанието на публикации и страници, както и шаблоните за страници и части от шаблони.

Отваря се от различни места на сайта след щракване на бутон за редактиране: "Редактиране" (на страница или публикация), "Редактиране на сайта", или от "Табло" - "Изглед" - "Редактор". При отваряне с "Редактиране на сайта" или през таблото за управление се отварят за редактиране шаблони.

Горна лента

В горната част на редактора се показва лента с инструменти.

Бутоните от тази лента служат съответно: В ляво - за напускане на редактора; добавяне на блокове; отменяне и повтаряне на последната промяна; показване на йерархичната връзка между блоковете. В дясно - за избиране на начина на показване на съдържанието (като на компютър, таблет или телефон); отваряне в подстраница на браузъра; записване на промените; показване/скриване на страничната лента; отваряне на менюто на редактора.

Настройки на редактора

След щракване върху бутона се показва менюто за управляване на редактора:

Първите три елемента от това меню, представляват опции, които могат да бъдат включвани и изключвани (когато са включени в десния им край има отметка, а когато не са включени отметката липсва):

Горна лента с инструменти се отнася за лента от инструменти, с които се действа върху текущия блок - блокът в който е поставен курсорът за редактиране. Тази лента се променя автоматично според типа на текущия блок. Когато е избран режим "Горна лента инструменти", бутоните на инструментите за текущия блок се показват в общата за редактора лента в горната му част. Иначе се показва подвижна лента непосредствено над текущия блок.

Режим на представяне е режим, при който активния блок се показва с естествените си цветове, а останалите блокове - с по-бледи цветове.

Без разсейване е режим, при който се вижда само редактираното съдържание без ленти с инструменти.

Режим на цял екран е режим, при който в ляво от редактора не се вижда менюто на таблото аз управление. Когато е изключен, редакторът заема по малка част от екрана, защото лявата част е заета от менюто на таблото за управление.

С редактора може да се работи като с "Визуален редактор" или "Редактор на код". Превключването става с щракване върху съответния надпис от менюто на редактора.

Следващите редове от менюто на редактора са:

Настройки и Стилове превключват дясната странична лента на редактора от показване на настройки на параметри на текущия блок към редактиране на неговия стил.

Експортиране - сваля във .zip файл, настройките на темата, ако са променени, с цел да се запазят за да бъдат възстановени или за да бъдат качени на друг сайт.

Клавишни комбинации показва справка на командите, които могат да бъдат изпълнявани чрез натискане на клавишни комбинации.

Наръчник за новодошли показва изскачащ прозорец с пояснения за редактора, който иначе се показва при първо влизане в редактора веднага след инсталиране на WordPress.

Копиране на всички блокове - копира в Clipboard HTML кода на цялата страница. Този код може да се постави в друга страница, в режим на редактора за редактиране на код.

Помощ отваря страница от сайта на WordPress с информация за редактора за код.

Настройки отваря прозорец, от който могат от едно място да се сменят настройките не редактора.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2816 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload