Composer

Страницата е създадена на:17 май 2021 и редактирана на:18 май 2021

Сomposer(колекция връзки)

Composer е софтуер за управляване на софтуерни пакети за езика за програмиране PHP.

На страница Composer - Introduction е описана идеята за този софтуер и задачата, която изпълнява - осигуряване на други софтуерни пакети или библиотеки на PHP, които се използват при разработване даден проект.

Може да се инсталира локално, само в директорията на проекта, в който ще се използва, или глобално - на общо място използвано в много проекти. Действията, които се извършват за инсталиране са описани на страница Composer - Download.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 227 днес 1
Направено с MyCMS.