Homebrew

Страницата е създадена на:17 май 2021 и редактирана на:19 юли 2024

Homebrew(колекция връзки)

Съдържание

Какво е Homebrew? Инсталиране и деинсталиране Документация и примери Най-често използвани команди Някои програмни пакети, осигуряване с Homebrew

Какво е Homebrew?

Homebrew е софтуер за инсталиране и управляване на софтуерни приложения с отворен код в операционна система macOS, които иначе са реализирани за Linux (Unix).

Наличните в Интернет, достъпни за инсталиране чрез Homebrew пакети се наричат формули (Homebrew Formulae). Пълният им списък се вижда на страница Browse all macOS formulae.

Към официалния списък от формули може да се добавят и други, наречени Taps (буквален превод - кранове/за вода) Taps (Third-Party Repositories).

Чрез разширението Cask (буквален превод - варел, бъчва) Homebrew може да се използва и за инсталиране и деинсталиране и на приложения, доставяни иначе по типичния за Mac начин - с .dmg пакети. Пълният списък на такива приложения се вижда на страница Browse all casks.

Инсталиране и деинсталиране

Homebrew се инсталира с командата, посочена на началната страница на официалния сайт Homebrew, а се деинсталира с командата посочена в Uninstall Homebrew. В края на процеса на деинсталиране се показва списък на директории, отнасящи се до Homebrew, но по някакви съображения оставени неизтрити. Потребителят трябва да реши дали е безопасно и да ги изтрие ръчно.

Всички файлове, които използва Homebrew се поставят в директория /opt/homebrew или /usr/local/Cellar, а за да се осигури тяхното използване пътят до /opt/homebrew/bin се добавя към $PATH променливата или се добавят символични връзки в директории: /usr/local/bin/ и /usr/local/opt/.

Инсталиращият скрипт показва съобщение, което варира в зависимост от версията:

==> This script will install:
/usr/local/bin/brew
/usr/local/share/doc/homebrew
/usr/local/share/man/man1/brew.1
/usr/local/share/zsh/site-functions/_brew
/usr/local/etc/bash_completion.d/brew
/usr/local/Homebrew
==> The following new directories will be created:
/usr/local/etc
/usr/local/include
/usr/local/lib
/usr/local/sbin
/usr/local/share
/usr/local/var
/usr/local/opt
/usr/local/share/zsh
/usr/local/share/zsh/site-functions
/usr/local/var/homebrew
/usr/local/var/homebrew/linked
/usr/local/Cellar
/usr/local/Caskroom
/usr/local/Frameworks

и дава информация какви файлове и директории ще бъдат създадени и използвани.

Пакети, които са поставени само в директория /usr/local/Cellar, без да има символични връзки към тях, се наричат homebrew kegs. При компилиране на други пакети, които имат нужда от някои от тези, трябва да им се задава специално къде се намират същите.

Документация и примери

Пълната документация се отваря през страница Homebrew Documentation.

Типични примери за използване са описани на страница FAQ — Homebrew Documentation.

Най-често използвани команди

Сред най-често използваните команди са:

brew update - проверяване за наличие на по-нови версии на инсталираните пакети. Изпълнението може да отнеме време, трябва да се изчака.
brew outdated - показване на списък на пакетите с налични по-нови версии.
brew upgrade - обновяване до по-нова версия на пакетите с налични нови версии. (При обновяване на някои пакети, като, например, apache и PHP, до новите им версии се обновяват и конфигурационните файлове и това може да доведе до изгубване на направени настройки. Трябва да се запазят конфигурационните файлове преди обновяване на версиите!)
brew list - показване списък на инсталираните пакети.
brew install имeНаФормула - инсталиране на достъпен в Интернет пакет (формула). Изтеглят се и се инсталират двоични изпълними файлове, но има възможност и за изтегляне и компилиране от програмен код чрез добавяне на опцията --build-from-source.
brew doctor - проверяване за възможни проблеми с инстелираните пакети.

Някои програмни пакети, осигуряване с Homebrew

PHP

Docker

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3400 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload