XAMPP

Страницата е създадена на:18 май 2021 и редактирана на:20 март 2022

XAMPP(колекция връзки) е комплект от сървъри, необходими за възпроизвеждане на работна среда, в която се тестват сайтове и приложения за Интернет.

Наличните дистрибуции, освен през линковете от главния сайт на проекта може да се изтеглят от sourceforge.

По-новите версии на продукта за macOS представляват виртуална машина (Debian). При първото стартиране на приложението XAMPP.app се извършва инициализиране на директория ~/.bitnami, в която се разполагат необходимите файлове. Достъп до файловата система на виртуалната машина се получава чрез монтирането ѝ в системата на Mac във вид на мрежово устройство.

Вижте:
Инсталиране и настройване на локален сървър - указания за изтегляне, инсталиране и стартирана на XAMPP,
MySQL в XAMPP - стартиране на MySQL в XAMPP,
phpMyAdmin в XAMPP - създаване на потребители и бази данни с phpMyAdmin в XAMPP.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1931 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload