Meteor

Страницата е създадена на:26 май 2021 и редактирана на:15 юни 2021

Meteor(колекция връзки) е среда за разработване на уеб приложения с JavaScript.

В macOS и Linux се инсталира с команда:

curl https://install.meteor.com/ | sh

Изпълнимият файл е /usr/local/bin/meteor, а настройките - в директория ~/.meteor. При необходимост от деинсталиране се изтриват изпълнимия файл и директориите с настройки.

Първите стъпки за стартиране създаването на проект с Meteor са описани на страница Introduction | Meteor Guide.

Създаване на директория с нов проект:

meteor create имеНаДиректория

След успешно създаване на директорията не проекта се показват указания, че за да се влезе и стартира проекта трябва да се изпалнят командите:

cd имеНаДиректория
meteor

Проектът се отворя през браузър на адрес http://localhost:3000 и показва страница:

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1917 днес 4
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload