Относно Двупосочен английско-български речник

Страницата е създадена на:30 юни 2021 и редактирана на:30 юни 2021

Речникът е предназначен за превеждане на отделни думи (само буквите до първия интервал), от български на английски или обратно.

Думата за превеждане се пише в предназначеното за съответния език поле. (Превключване на клавиатурата не е необходимо. В сегашният вариант за въвеждане на кирилица се използва подредба на клавиатурата по БДС, а за латиница - QWERTY.)
Натиска се Enter или се щраква бутон "Translate" и преводът се показва в другото поле.

Базата данни на речника, се обогатява постепенно от Google Translate. Речникът е стартиран от съвсем празна база. Текущият брой думи се вижда. Когато потърсите за превод липсваща дума, тя се превежда с Google Translate и след проверка се добавя.

Идеята е да се събере извадка от най-търсените за превеждане от посетителите думи, а като следващо намерение - добавените думи да се използват в упражнения за превеждане и правопис.

Очаквайте скоро нови функции!

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 56 днес 0
Направено с MyCMS.