ProjectLibre

Страницата е създадена на:15 октомври 2021 и редактирана на:16 октомври 2021

ProjectLibre(колекция връзки)

ProjectLibre е настолен софтуер с отворен код за управление на проекти. Има версии на Windows, macOS и Linux. Написан е на Java.

Кратка бележка как се компилира се намира във файл building.html.

Прави впечатление, че предоставяната за теглене версия е 1.9.3, а е публикуван кода на 1.9.1.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1558 днес 0
Направено с MyCMS.