Стартиране на проект в Rhinoceros 7

Страницата е създадена на:24 октомври 2021 и редактирана на:21 януари 2022

Избиране на шаблон

При подаване на команда File - New се показва диалог за избиране на файл шаблон. Имената на шаблоните показват доли са предназначени за големи (Large Objects) или малки (Small Objects) и мерни единици (Feet, Inches, Millimeters, Centimeters...). Разликите между големи обекти и малки обекти е в зададените толеранси и размер на мрежата.

Шаблоните са файлове, които са разположени в директорията, посочена в настройките Tools - Options - Rhino Options - Files - Template Files - Location. Ако не ползваме всички, доставени с инсталирането на Rhino шаблони, може да посочим друга директория с подбрани, шаблони, които използваме.

Еднократно щракване с левия бутон на мишката върху шаблон само го избира, а за да се отвори се щраква бутон "Open". Двойното щракване веднага отваря нов файл, направен по избрания шаблон.

Мерни единици

Мерните единици на отворения файл се променят с Tools - Options в раздела за настройки Document Properties - Units. Отделно се задават единици за моделиране (Model) и за чертежи (Layout).

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1148 днес 4
Направено с MyCMS.