Стартиране на проект в Rhinoceros 8

Страницата е създадена на:24 октомври 2021 и редактирана на:27 февруари 2024

Избиране на шаблон

В Windows mри подаване на команда File - New се показва диалог за избиране на файл шаблон.

В macOS за създаване на нов файл по шаблон се използва отделна команда File - New Using Template.... В дясната част на диалоговия прозорец, който се отваря, се щраква отдолу надписа Templates. Щраква се двойно върху реда на избран шаблон и това предизвиква създаване на нов файл от избрания шаблон.

Имената на шаблоните показват дали са предназначени за големи (Large Objects) или малки (Small Objects) и мерни единици (Feet, Inches, Millimeters, Centimeters...). Разликите между големи обекти и малки обекти е в зададените толеранси и размерите на клетките на помощната мрежа.

Шаблоните са файлове, които са разположени в директорията, посочена в настройките Tools - Options - Rhino Options - Files - Template Files - Location. Ако не ползваме всички, доставени с инсталирането на Rhino шаблони, може да посочим друга директория с подбрани, шаблони, които използваме.

Еднократно щракване с левия бутон на мишката върху шаблон само го избира, а за да се отвори се щраква бутон "Open". Двойното щракване веднага отваря нов файл, направен по избрания шаблон.

Мерни единици

Мерните единици на отворения файл се променят с File - Properties, в раздела настройки Document Properties - Units. Отделно се задават единици за моделиране (Model) и за чертежи (Layout).

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1470 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload