Малък диск на MacBook

Страницата е създадена на:26 октомври 2021 и редактирана на: 1 септември 2023

Съдържание

Откриване на заетото пространство Чрез System Information С команда от терминал Освобождаване на пространството използвано от някои приложения Xcode Използване на външни дискове за приложения MySQL Преместване на отделни бази данни върху външни дискове Почистване на лог-файлове

Въпреки привлекателната си изчислителна мощ и графични възможности, преносимите компютри на Apple се отличават с бързи, но понякога малки по обем SSD дискове, започващи от 256 GB. За модели с по-големи дискове, се заплаща по-висока цена, която някои потребители не си позволяват и скоро се срещат с необходимостта да освобождават дисково пространство.

На тази страница ще опишем някои подробности за освобождаване на дисково пространство и използване на външни дискове за стартиране на приложения заемащи или ползващи много място.

Откриване на заетото пространство

Чрез System Information

Удобен инструмент за откриване на заемащите дисково пространство ресурси е System Information, който се отваря при щракване върху иконата на Apple - System Settings... - General - Storage. Показва се прозорец, в който за всеки монтиран в момента диск графично се изобразява заеманото от различни ресурси дисково пространство.

Щракването на бутон "i" срещу съответния тип ресурс отваря нов прозорец, в който може да се видят повече подробности. Например, при щракване срещу Documents, се показва прозорец:

При избор на файл в показваните на всяка подстраница на този прозорец списъци стават активни бутони за предприемане на действия: Show in Finder или Delete. Чрез преглед във Finder може да се получи още информация за файла, и да се извършат по-нататъшни действия с него, като преместване, архивиране или изпращане в кошчето. Изтриването с бутон Delete премахва напълно избрания файл, за което се показва предупреждение и изтриването става след потвърждение.

С команда от терминал

Голяма част от заеманото пространство попада в категория System Data, изобразявано в сиво на цветната лента в прозореца на System Information и се налага да бъде открито и освободено чрез други средства. В помощ идва командата, която се подава от терминал du -s * | sort -g (или du -s * | sort -gr за подреждане в намаляващ ред). Тя показва списък на под-директориите от текущата директория и заеманото от всяка директория дисково пространство, подредени по заеманото място.

Освобождаване на пространството използвано от някои приложения

Xcode

Средата за разработване на приложения Xcode е голям консуматор на дисково пространство. Една част от ползваното от Xcode пространство може да се види в прозореца System Information, при избиране на категория Developer. Изтриването на показваните там ресурси, по разпространено мнение е безопасно, защото Xcode ще ги възстанови отново в процеса на ползването му.

Значително място заема симулацията на устройства с операционна система iOS, които се използват за изпробване на създавани с Xcode приложения. Предложения за освобождаване на това пространство има в публикации като: macOS Xcode CoreSimulator folder very big. Is it ok to delete content? - Stack Overflow, simctl: Control iOS Simulators from Command Line.

Използване на външни дискове за приложения

За съхраняване на потребителски файлове като документи, видео, аудио, снимки и др. има удобни облачни решения, но когато дисково пространство е необходимо за инсталиране на обемист софтуер, трябва да се разчита на вградения диск, а ако той скоро се напълни, трябва да се търси решение с използване на външни дискове. За предпочитане - SSD, защото само този тип дискове не водят до забележимо забавяне в работата на използвания софтуер. На пазара се предлагат дискове с удовлетворително големи обеми и изгодни цени.

MySQL

Официалната дистрибуция на MySQL се разполага в директория с име подобно на /usr/local/mysql-8.0.26-macos11-x86_64, или друго, в зависимост от версията, но фактически функционира през символична връзка /usr/local/mysql, която сочи към директорията с номер на версия в името си. Така че, напълно работещо име на директорията с MySQL e /usr/local/mysql и по-нататък ще посочваме него.

Подходящ инструмент за създаване и управляване на бази данни е phpMyAdmin, за чието ползване е необходимо наличие на работещ уеб сървър с PHP (Сървър Apache и PHP в macOS от v11.6 Big Sur и по-нови).

Преместване на отделни бази данни върху външни дискове

При ползване на обемисти бази данни, може значително да нарасне мястото заемано от директория /usr/local/mysql/data. Ако някои от базите данни в тази директория не се ползват постоянно, то те може да се настанят върху външни дискове, който да се съединяват с компютъра само при работа с тях.

За целта, копираме директорията с базите данни върху подвижен диск (ако името на диска е например ExternalDisk) чрез команда от терминал:

sudo cp -a /usr/local/mysql/data/ /Volumes/ExternalDisk

Използваме опция -a на командата за копиране, която запазва собствеността върху файловете и техните опции за достъп. Последното е важно, защото директорията за данни на MySQL е собственост на потребител _mysql от чието име функционира сървъра за бази данни.

Ако например, искаме да освободим мястото от вътрешния диск, заемано от база данни с име my_database, то първо я изтриваме от вътрешния диск с команда:

sudo rm -fR /usr/local/mysql/data/my_database

и след това, на нейно място създаваме символична връзка, сочеща към нейното копие върху външния диск:

sudo ln -s /Volumes/ExternalDisk/my_database /usr/local/mysql/data/my_database

За да работи MySQL сървърът с файлове от външен диск, трябва в настройките за сигурност на macOS, отварящи се през иконата на Apple - System Preferences... - Security & Privacy - Full Disk Access, да се добави, че пълен достъп до файловата система има и изпълнимият файл: /usr/local/mysql/bin/mysql.

За да разположим нова, заемаща много място, база данни върху подвижен диск: първо създаваме празна база данни със същото име, след това я пренасяме чрез копирани и заменяне със символична връзка, както беше описано, и чак тогава я зареждаме с необходимите таблици и техните записи.

Почистване на лог-файлове

Бинарните лог файлове могат да се почистят с SQL инструкция:

PURGE BINARY LOGS BEFORE '2022-11-11 15:00:00';

в която примерната дата се заменя, например, с текущата дата и час.

Is it safe to delete mysql-bin files?

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1900 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload