LDAP

Страницата е създадена на: 3 ноември 2021 и редактирана на:13 декември 2021

Услуга за директории (Directory Services)(колекция връзки)

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) означава олекотен протокол за достъп до справочници (услуга за директории).

В статията Free LDAP Server са посочени възможности за безплатно осигуряване на тази услуга. Сред посочените безплатни софтуери са: OpenLDAP, Apache Directory.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1882 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload