Редактиране на обекти в Rhinoceros 7

Страницата е създадена на:22 декември 2021 и редактирана на:22 януари 2022

В този раздел разглеждаме някои от командите, отнасящи се до изпълняване на определени промени в обектите.

Изрязване на обекти с команда Trim

След стартиране на командата се изисква:
- Посочване на обекти, които ще определят границите за изрязване. Ако преди стартиране на командата са били селектиране обекти, се приема, че те ще определят границите и се минава на следващата стъпка. Иначе се селектира първия такъв обект и ако е необходимо към него се добавят още обекти със задържан натиснат клавиш Shift и щракване върху всеки от тях. Натиска се клавиш Enter, за да се отбележи край на селектирането и да продължи командата.
- Посочване на части от обекти, които да бъдат изрязани и премахнати. Щраква се върху всяка такава част.
- Завършване на командата с натискане на клавиш Enter.

Логическо изваждане на обекти BooleanDifference

Обектите, от които ще се извади обема на пресичащи ги други обекти се селектират предварително или след стартиране на командата - чрез последователни щраквания при задържан натиснат Shift и натискане на клавиш Enter. Опцията DeleteInput, определя дали посочените след това обекти, чиито обем ще бъде отнет, ще бъдат изтрити. Командата се завършва с клавиш Enter.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1275 днес 3
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload